D61398be78fba5e15af3badbe0021b0c6e4f7370

Formalia 

Vedtægter 

Vedtægter VUC Holstebro-Lemvig-Struer

;