25Fffbce0a612d2d6108a372627c3a39912f74ba

FVU læsning (dansk)

er for dig, der gerne vil være bedre til at læse og stave. Måske fylder læsning/stavning nu mere i dit arbejde/studie, og du vil derfor gerne blive en hurtigere og mere sikker læser/staver.

I FVU læsning (dansk) arbejder du med tekster, du kender fra din hverdag, blandt andet aviser, blade, breve, pjecer, e-mails eller tekster fra dit arbejde.

Mulighed for økonomisk støtte

Du kan modtage SU eller SVU (Sta­tens voksen­uddan­nelses­støtte), når du deltager i FVU.

 

Fagbeskrivelse FVU Dansk 

FVU Dansk

Hvis du vil i gang med en uddannelse, kan du bruge FVU til at genopfriske dansk, inden du starter.

Du lærer også, hvordan mobil og pc kan hjælpe dig med at læse og skrive.

Opbygning

Faget består af fire trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov.

FVU-dansk, trin 1

På trin 1 øver du grammatik og staveregler på basisniveau.

Du læser og staver korte, enkle ord og tekster. Fx når du

 • skriver en besked
 • får et brev
 • søger information
 • skal huske tanker og ideer

FVU-dansk, trin 2

På trin 2 arbejder du mere med ordene, lydene og grammatikken i sproget.

Du træner din evne til at

 • læse og skrive små og længere tekster - på papir og digitalt
 • læse hurtigere og forstå, hvad du læser
 • tage noter
 • bruge et større ordforråd

FVU-dansk, trin 3

På trin 3 arbejder du mere med grammatikken og sammenhængen mellem lyd og stavning. 

Du arbejder fx med

 • at danne og forstå ord
 • forskellige tekster og måder at udtrykke sig på
 • tekster til forskellige modtagere og situationer
 • skriftlig dansk fra ide til tekst

FVU-dansk, trin 4

På trin 4 arbejder du med skriftlig dansk.

Du lærer:

 • metoder til at forstå faglige tekster
 • læse- og studieteknik
 • metoder til at søge information
 • metoder til at argumentere for synspunkter   
;