78817E62de4ee955cb6c99034363e3c1144d8aba

FVU Matematik

Med FVU-matematik kan du forbedre din talforståelse, blive bedre til regning og lære grundlæggende matematiske begreber.

Du arbejder med tal fra din hverdag. Det kan fx være tal fra aviser, tv eller andre dele af pressen, din lønseddel, eller indkøb. Du lærer om længde, højde og omkreds, at lave prisoverslag, at forstå og bruge tabeller og diagrammer, og du lærer at arbejde med geometriske figurer.

Mulighed for økonomisk støtte

Du kan modtage SU eller SVU (Sta­tens voksen­uddan­nelses­støtte), når du deltager i FVU.

 

Fagbeskrivelse FVU Matematik

FVU Matematik

Opbygning

Faget består af to trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov.

FVU-matematik, trin 1

På trin 1 får du nogle grundlæggende metoder til at arbejde med tal.

Du lærer bl.a. at

  • aflæse tal på en skærm, i en tabel eller på måleinstrumenter
  • lægge sammen, trække fra, gange og dividere tal og decimaler
  • tælle og måle præcist eller som et overslag
  • sammenligne og afrunde tal

FVU-matematik, trin 2

Trin 2 bygger videre på det, du har lært på trin 1. Du arbejder fx med at læse, forstå og anvende tal i tabeller, grafer og figurer.

Du lærer bl.a. om

  • forholdstal, brøker og procenter
  • geometri
  • data og statistik
  • grafisk fremstilling af data i søjler, diagrammer mv.
;