5Db8fe6100362b32dea3b9020ebd8d3f6e7d54ca

Ordblindeundervisning

5Db8fe6100362b32dea3b9020ebd8d3f6e7d54ca

Hjælpemidler som din mobiltelefon og din computer kan gøre din hverdag meget nemmere.

Der findes rigtig mange smarte værktøjer, som kan læse tekst op for dig, hjælpe dig med at skrive, og hurtigt stave ord for dig - og vi kan lære dig at bruge de allerbedste. 

Undervisning med plads til alle

Ordblindeundervisningen foregår på små hold af max 6 kursister.
Det giver plads til alle og tid til fordybelse og individuel undervisning.

I undervisningen arbejder du bl.a. med tekster, du kender fra din hverdag. Eksempelvis kan huskesedler, breve, e-mails, avisartikler, og tekster fra dit studie eller arbejde være en del af undervisningsmaterialet.

Undervisning tilpasset dig

Undervisningen kan planlægges fleksibelt i forhold til dine ønsker og behov. Undervisningen kan foregå om dagen eller om aftenen og kan tilpasses dit arbejde eller studie og eventuelt andre fag på AVU eller HF.

Undervisningen kan foregå på VUC i enten Holstebro, Lemvig eller Struer, eller eventuelt på din arbejdsplads, hvis I er flere, der efter aftale med virksomheden ønsker ordblindeundervisning.

 

Hjælp på alle niveauer

Du kan få hjælp uanset hvilket uddannelsesniveau, du har, og hvilket niveau du læser, staver og skriver på.

Undervisningen tilpasses dine evner og dit behov. Du kan også deltage i andre kurser på AVU eller HF samtidig med din ordblindeundervisning.

Værd at vide om OBU 

Hvem kan deltage i ordblindeundervisning - OBU?

Du skal have gennemgået en ordblindetest, som påviser ordblindhed.

 

Du kan blive testet hos os, hvis du er i tvivl om, om du er ordblind. Book en tid online eller ring 9627 5800.

Ordblindetest

Vi kan teste dig for ordblindhed.

Testen afgør, om du er berettiget til ordblindeundervisning og kan fortælle noget om, hvad det er, du har svært ved.

Testen tager ca. 1/2 time. Dele af testen er på tid, men der er mulighed for pauser mellem de forskellige opgavedele, så du kan tage det i dit eget tempo.

 

Hvis du blevet testet tidligere, kan vi med stor sandsynlighed finde denne test og bruge den som grundlag for din undervisning.

Book tid til ordblindetest 

Ordblindeundervisning

Ordblindhed er ingen hindring for at du kan uddanne dig.

Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om du er ordblind og hjælpe dig med de læse-/skrive-udfordringer, du evt. oplever.

 

Du er altid velkommen til at spørge en studievejler eller din lærer, hvis du tror, du kunne have glæde af støtte til læse/skrive/stave.

Hjælpemidler til ordblinde hos VUC

Som ordblind kan du få en række hjælpemidler, som kan gøre din hverdag på VUC lettere.

En IT rygsæk er en samling tekniske hjælpemidler (fx en computer, scanner, c-pen og talegenkendelsesprogrammer).


Rygsækkens indhold tilpasses dine individuelle behov.

Hvis du allerede har en IT rygsæk fra en anden skole, skal du kontakte vores studievejledere, så de kan sørge for, at din rygsæk registreres og overføres til vores system. Ellers risikerer du, at du ikke kan få lov at bruge den i forbindelse med eksamen. 

 

Din ordblindelærer hjælper dig med at finde frem til de hjælpemidler, der er mest relevante for dig.

Studievejlederne kan hjælpe dig med at ansøge om hjælpemidler.

Særlige vilkår til eksamen

Som ordblind kan du gå til eksamen på lidt andre vilkår - eksempelvis kan du få længere tid og ret til at bruge en række hjælpemidler.

Hvis du ikke er ordblind

Læse- og skrivevanskeligheder behøver ikke skyldes ordblindhed.
Hvis du ikke er ordblind, kan du i stedet måske have glæde af vores tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU).

FVU giver dig muligheden for at få styr på de grundlæggende elementer i dansk og eller matematik. Du arbejder med det, du gerne vil blive bedre til, og gerne med materialer fra dit studie eller job.

 

FVU Dansk

Økonomi

Det er gratis at deltage i ordblindeundervisning, når du er testet ordblind.

 

Er du i job, kan du få SVU som kompensation for løntab, hvis du deltager i OBU i arbejdstiden.
Arbejdsgivere kan også kompenseres via SVU.

SVU

Du kan være ordblind uden at være klar over det. Mange ordblinde lærer nemlig at klare sig rigtig godt, selvom de har svært ved at læse, skrive og stave.

Du er muligvis ordblind, hvis du:

  • læser langsomt
  • har svært ved at overskue en tekst
  • læser nogle ord forkert
  • ikke kan følge underteksterne på TV
  • har svært ved at stave, bytter om på bogstaver og helst undgår at skrive

Vi kan hjælpe dig med at afklare om du er ordblind.
Og det er aldrig for sent at gøre noget ved din ordblindhed.

;