10E18fd765c3af3ad1e0c4d7216aa7fd1b0dd46e

Dispensation og særlige prøvevilkår

Hvis du har en diagnose, kronisk lidelse eller andet handicap, så kan du søge om dispensation til eksamen. Dette sikrer at du kan komme til eksamen på lige vilkår med andre. 

Deadlines

Du skal søge senest:

15. oktober for vintereksaminer

15. februar for sommereksaminer

Ansøgningen gælder for et skoleår. Du skal altså søge igen, når du begynder på et nyt skoleår.

Værd at vide om dispensation

Hvem kan søge dispensation?

Du kan søge, hvis du

  • er ordblind
  • går til FVU
  • har en diagnose, som har betydning ved dine eksaminer

Hvad kan man søge om?

Du kan bl.a. søge om

  • ekstra tid
  • brug af talegenkendelsesprogram (skal godkendes af din OBU-lærer)
  • digitaliseret materiale
  • tilladelse til at høre musik ved prøver uden hjælpemidler

Du kan som udgangspunkt kun søge om hjælpemidler, du er blevet undervist i at bruge.

Du kan evt. tale med vores studievejleder om dine muligheder

Dokumentation

Dokumentation

Du skal fremlægge dokumentation for en eventuel diagnose.

Hvordan får man svar eller afslag?

Svar på din ansøgning

Du får skriftlig besked om, hvorvidt din ansøgning er godkendt i god tid før eksamen.

Ansøgningen dækker resten af skoleåret - så har du allerede søgt dispensation - og fået dispensation - i dette skoleår, gælder dispensationen for alle eksaminer/prøver det skoleår.

;