Efter­uddan­nelse - hvad er dine mulig­heder?

 Vi har stor erfaring med undervisning af erhvervsaktive, og vi kan sammensætte forløb individuelt eller for medarbejdergrupper.


Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkelte deltager, og indhold og niveau tilpasses så undervisningen kommer helt tæt på den daglige anvendelse.

 

Undervisningsforløbet kan tilrettelægges fleksibelt - forløbets varighed, omfang, og undervisningstidspunkter kan tilpasses den deltagerne/virksomheden. Undervisning kan afholdes på VUC eller på virksomheden, hvis dette er mest relevant.

Hvorfor vælge efteruddannelse?

 • For medarbejderen

  • hjælp til konkrete udfordringer
  • udvikling og dygtiggørelse
 • For virksomheden

  • fastholdelse af gode medarbejde
  • sæsonudsving

Fag

Vi tilbyder undervisning fra grundniveau til gymnasiets højeste niveauer, samt undervisning til ordblinde og andre med læse-skrive vanskeligheder.

 • OBU - ordblindeundervisning

  Ordblindeundervisningen foregår på små hold af max 6 kursister.
  Det giver plads til alle og tid til fordybelse og individuel undervisning.

  I undervisningen arbejder deltagerne bl.a. med tekster, og andre materialer, de kender fra deres hverdag og evt. job. Introduktionen til og oplæring i brugen af tekniske hjælpemidler er en del af undervisningen.
  Det nærmere indhold af undervisningen planlægges i samarbejde med deltageren/virksomheden.

  Undervisning tilpasses den enkelte deltager. Man kan få hjælp til ordblindhed uanset hvilket uddannelsesniveau, man har, og hvilket niveau man læser, staver og skriver på.

   

  For at kunne deltage i ordblindeundervisning, skal man gennemgå en ordblindetest. Testen afgør, om man er berettiget til ordblindeundervisning og kan fortælle noget om, hvad det er, man har svært ved.

  Viser testen, at man er i målgruppen for ordblindeundervisning, har man ret til at deltage i ordblindeundervisning - helt gratis.

  Læs evt. mere på vores side om OBU og bliv klogere på, hvad ordblindhed er

   

  Hvis man ikke er ordblind...

  Læse- og skrivevanskeligheder behøver ikke skyldes ordblindhed.
  Hvis du ikke er ordblind, kan du i stedet måske have glæde af vores tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU).
  Læs mere om FVU

 • FVU læsning (grundlæggende dansk)

  I FVU læsning forbedrer deltagerne deres evner i grundlæggende dansk.

   

  Deltagerne lærer bl.a.

  • at stave ord
  • grammatik
  • at læse og forstå tekster
  • ar skrive og bruge tekster

   Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, e-mails, blade og aviser - og tekster fra jobbet kan med fordel inddrages.

   

  Undervisningen tilpasses den enkelte deltager/virksomhed.

   

  FVU læsning består af 4 trin. Man starter på det trin, der svarer til ens niveau. Dette fastlægges i en test. Testen foretages inden undervisningsstart og er et krav for at kunne deltage.
  FVU undervisning er gratis, hvis testen viser, at man er i målgruppen.

   

   

 • FVU matematik (grundlæggende matematik)

  FVU-matematik er grundlæggende matematik, hvor deltagerne forbedrer deres talforståelse, blive bedre til regning og lærer grundlæggende matematiske begreber.

   

  Der arbejdes med tal fra hverdagen/jobbet.

  Deltagerne lærer om længde, højde og omkreds, at lave prisoverslag, at forstå og bruge tabeller og diagrammer, og samt at arbejde med geometriske figurer.

   

  FVU matematik består af 2 trin.

  Undervisningen tilpasses den enkelte deltagers niveau, og man starter på det trin, der svarer til ens niveau.
  Niveauet fastlægges i en test forud for undervisningsstart. Testen er en forudsætning for deltagelse i undervisningen.
  FVU undervisning er gratis, hvis testen viser, at man er i målgruppen.

 • FVU start - dansk for tosprogede

  FVU Start er FVU undervisning for tosprogede.

  FVU Start tilbyder gratis undervisning i dansk for tosprogede, som kan tale, skrive og læse lidt dansk, men gerne vil lære mere.

 • Andre fag

  Vi har stor erfaring med at afholde kurser for erhvervsaktive og virksomheder.

  Vi kan skræddersy specifikke forløb eller koordinere med vores ordinære undervisning, hvor vi løbende starter nye hold.

   

  Forløb kan fx indeholde:

  • engelsk
  • grundlæggende IT
  • tysk
  • psykologi
Hjælp jeg kan ikke stave! Har du problemer med at stave og læse, så kan dit lokale VUC hjælpe med undervisning for ordblinde. Mere info på www.veu-centermidtvest.dk
Jeg har fundet ud af, hvorfor jeg var dum i folkeskolen - det var fordi, jeg er ordblind.

Undervisningen hjælper mig til at klare mine små problemer, så man ikke kan læse sig frem til min ordblindhed, og det er rigtig hyggeligt at komme til undervisning en gang om ugen.

Henrik H. Kristensen
} }; setGTM(); window.addEventListener('CookieInformationConsentGiven', setGTM);