Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering

På VUC kan du få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi tilbyder Realkompetencevurdering (RKV) i fag på Almen Voksenuddannelse (9.-10. klasse) og fag på gymnasialt niveau.

 

Hvad er en RKV, og hvad kan man bruge den til?
En RKV er en vurdering af din viden og dine færdigheder og evner inden for et givent fag – uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

Du kan fx have fået dine kompetencer gennem:

højskoleophold og aftenskolekurser
deltagelse i foreningsarbejde - måske som idrætsleder
frivilligt arbejde i en hjælpeorganisation
udlandsophold, hvor du har talt et fremmedsprog

Du kan fx bruge en RKV, når du har planer om at tage voksen- og efteruddannelse.

 

Et formelt bevis
Med en RKV får du et formelt bevis på dine kompetencer i et givent fag. Det giver dig en række fordele i forhold til dine uddannelsesplaner. Det kan være, at du kan du blive optaget på en uddannelse, som du troede var lukket land for dig, og du kan måske forkorte uddannelsen, fordi du kan få godskrevet dele af den.

 

Regler for vurderingen
Grundlaget for vurderingen er de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Du kan læse mere på www.uvm.dk. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse og for alle gymnasiale uddannelser.

 

Sådan gør du
Gå ind på www.uvm.dk og find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Det giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne.
Gå derefter ind på www.minkompetencemappe.dk. Denne hjemmeside er et hjælperedskab til dig, når du skal kortlægge dine egne kompetencer.
Kontakt en vejleder på VUC Holstebro-Lemvig-Struer. Husk at gøre opmærksom på, om det er AVU- eller HF-niveau, du ønsker at blive vurderet på.
Medbring din udfyldte kompetencemappe fra www.minkompetencemappe.dk samt dine eksamensbeviser og anden dokumentation, som viser dine kompetencer til samtalen med vejlederen.
Under samtalen vil vejlederen tage stilling til dine muligheder for at blive kompetencevurderet på det niveau, du ønsker, eller om du skal henvises til en anden uddannelsesinstitution.
Vejlederen tilrettelægger efterfølgende sammen med faglæreren i det eller de pågældende fag, hvordan kompetencevurderingen skal finde sted, og du vil blive indkaldt til vurderingen. Vurderingen kan indeholde skemaer, interview, test og lignende, så du kan vise og afprøve dine færdigheder.
Faglæreren og vejlederen vurderer resultatet og du får svar. Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, får du et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.
I løbet af en måned fra din henvendelse vil din sag være færdigbehandlet. Du får ingen karakterer ved en RKV.

Gratis
Det er gratis at få foretaget en realkompetencevurdering på AVU- og gymnasialt niveau.

 

Merit
Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne give dig fuld merit for faget. Studievejlederen rådgiver dig om dette.

 

RKV uden samtidig ansøgning om optagelse
Hvis du alene ønsker en vurdering alene for at få udstedt et kompetencebevis, uden samtidig at ansøge om optagelse på VUC Holstebro-Lemvig-Struer, gør vi opmærksom på, at vi kompetencevurderer i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som vi ikke tilbyder, vil vi henvise dig til et andet VUC, hvor faget findes.

 

Klageret
Du har mulighed for at klage over din realkompetencevurdering til Kvalifikationsnævnet.

 • Hvad er RKV?

  En vurdering af kompetencer, du har opnået uden for et alm. skole- og uddannelsesforløb.

  Vi tilbyder RKV i fag på Almen Voksenuddannelse (9.-10. klasse) og fag på gymnasialt niveau.

 • Hvad kan vurderes?

  Kompetencer opnået fx gennem:

  • højskoleophold
  • aftenskolekurser
  • foreningsarbejde
  • frivilligt arbejde i en hjælpeorganisation
  • udlandsophold, hvor du har talt et fremmedsprog