Realkompe­tence­vurdering

Få vurderet de kompetencer, du har opnået uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb.

 • Hvad er RKV?

  En RKV er en vurdering af din viden og dine færdigheder og evner inden for et givent fag – uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

  Vi tilbyder RKV i fag på Almen Voksenuddannelse (9.-10. klasse) og fag på gymnasialt niveau.

  Det er gratis at få foretaget en realkompetencevurdering.

 • Hvad kan vurderes?

  Kompetencer opnået fx gennem:

  • højskoleophold
  • aftenskolekurser
  • foreningsarbejde
  • frivilligt arbejde i en hjælpeorganisation
  • udlandsophold, hvor du har talt et fremmedsprog

   

 • Hvad kan RKV bruges til?

  Med en RKV får du et formelt bevis på dine kompetencer.

  RKV er relevant, når du planlægger voksen- og efteruddannelse.

  Du kan måske opnå adgang til optagelse, eller opnå merit for dele af uddannelsen og dermed forkorte dit uddannelsesforløb.

Sådan gør du

 1. Gå ind på www.uvm.dk og find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Beskrivelserne af de forskellige fag og niveauer her giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne.


 2. Gå derefter ind på www.minkompetencemappe.dk.
  Denne hjemmeside er et hjælperedskab til dig, når du skal kortlægge dine egne kompetencer.


 3. Book en tid hos en vejleder på VUC Holstebro-Lemvig-Struer (book evt. online).
  Husk at gøre opmærksom på, om det er AVU- eller HF-niveau, du ønsker at blive vurderet på.


  Medbring din udfyldte kompetencemappe fra www.minkompetencemappe.dk samt dine eksamensbeviser og anden dokumentation. 4. Vejlederen tilrettelægger efterfølgende sammen med faglæreren i det eller de pågældende fag, hvordan kompetencevurderingen skal finde sted, og du vil blive indkaldt til vurderingen.

  Vurderingen kan indeholde skemaer, interview, test og lignende, så du kan vise og afprøve dine færdigheder.

  Vurderes dine kompetencer til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, får du et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.
  Du får ingen karakterer ved en RKV. 

  I løbet af en måned fra din henvendelse vil din sag være færdigbehandlet. 
 

Regler for vurderingen

Grundlaget for vurderingen er de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Du kan læse mere på www.uvm.dk. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse og for alle gymnasiale uddannelser.

 

Klageret

Du har mulighed for at klage over din realkompetencevurdering til Kvalifikationsnævnet.