"

Vores kursistråd

Kursistrådet

Kursistrådets arbejde består bl.a. i at

Planlægge og afholde sociale arrangementer for skolens kursister, bl.a. fredagsbarer.

Præge hverdagen på skolen og være talerør for medkursister.

Give input til bestyrelsesmøder. Kursistrådet har desuden en repræsentant, som deltager på VUC’s bestyrelsesmøder.

Arrangere hueopmåling for de kommende HF studenter.

Kursistrådet i Holstebro består af:

  • Afventer nye friske kræfter....

 

 

Der vælges et nyt kursistråd hvert år i september.