"

Vores kursistråd

Kursistrådet

Kursistrådets arbejde består bl.a. i at

Planlægge og afholde sociale arrangementer for skolens kursister, bl.a. fredagsbarer.

Præge hverdagen på skolen og være talerør for medkursister.

Give input til bestyrelsesmøder. Kursistrådet har desuden en repræsentant, som deltager på alle VUC’s bestyrelsesmøder.

Arrangere hueopmåling for de kommende HF studenter.

Kursistrådet i Holstebro består af:

Jonas Rosenkrands

Gitte Riis Jensen

Christina Blindkilde Christensen

Jonna Gravengaard

Nichlas Skov Rusbjerg

Andreas Ellinghaus

Dennis Hermansen

 

Der vælges et nyt kursistråd hvert år i september.