"

Opkvalificering og efteruddannelse

En investering i fælleskabet og godt for bundlinjen

Invester i fællesskabet

Din virksomhed er en forretning og et fællesskab for medarbejderne. Gode relationer på arbejdspladsen er et grundlæggende menneskeligt behov, men ordblindhed, manglende danskkundskaber eller IT-vanskeligheder kan være årsager til, at en medarbejder føler sig ekskluderet eller utryg.

De faglige færdigheder, det kan langt de fleste lære - men der hvor alle udfordringerne kommer, det er omkring de sproglige barrierer.
Martin Bach - Fabrikschef hos HETA A/S

Hos VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Hos VUC Holstebro-Lemvig-Struer har vi kompetencerne til at screene og opkvalificere dine medarbejdere inden for dansk, matematik, engelsk, IT og ordblindhed.

Det er nemt at komme i gang, undervisningen koster et symbolsk beløb, den kan tilrettelægges 100% ud fra din virksomheds behov, og I kan søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler.

Motivation og færdigheder

Opkvalificering kan ses på bundlinjen

Når dine medarbejdere mærker tillid og føler sig som en del af et fællesskab på arbejdspladsen, vil de gøre en ekstra indsats og du har nemmere ved at fastholde dem.

En investering i medarbejderne er en investering i en stærk og sund forretning.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed nedenfor. Det er nemt at komme i gang.

Har dine medarbejde brug for opkvalificering eller efteruddannelse?

Snakker alle dine medarbejdere dansk i frokoststuen?

Forudsætningen for at indgå i et fællesskab er at kunne tale sproget.

Er 2+2 altid 4?

Talforståelse er ikke en selvfølge for alle. Men det kan læres.

No speaking English?

Er din virksomhed klædt på til at møde udlandet? Det kan vi hjælpe med.

Kan alle dine medarbejdere begå sig digitalt?

Verden er digital, men brugen af IT er ikke en selvfølge for alle.

Vidste du, at ordblindhed kan være arveligt

Undviger dine medarbejdere at læse og skrive?

Indlæs flere
Udgangspunktet er altid virksomhedens behov

Kontakt os

Anne-Marie Tolstrup Rønn
Uddannelseskonsulent / Studievejleder
/