Brobygnings­arrangment for alle AVU kur­sister med UCH og SOSU

19.11.2018
Brobygning mellem VUC, UCH og SOSU præparerer vejen mod en erhvervsuddannelse.

Denne formiddag tog ca. 150 kursister fra VUC på en inspirationstur ud på SOSU og UCH’s erhvervsuddannelser.

 

Formålet er at give kursisterne en forsmag på nogle af de mange muligheder, de har, når de afslutter deres forløb på VUC.

“Brobygningsarrangementet er en fantastisk mulighed for VUC’s kursister. Her har de en unik afklaringsproces, hvor de kan blive klogere på, hvad de gerne vil og samtidig opnå en stor målrettethed, når de ved, hvad kravene er, hvis de ønsker at søge ind”, fortæller Charlotte Tipsmark, afdelingsleder Holstebro SOSU.

 

Inger Kristine Skov, studievejleder hos UCH, følger op:
“Vi er på UCH også meget glade for brobygningssamarbejdet. Det er vigtigt for os, at kursisterne kender adgangskravene, det faglige niveau og overgangskravene til erhvervsuddannelserne inden de påbegynder en uddannelse hos os. Vi vil gerne give dem et så realistisk billede som muligt af, hvad der venter dem på erhvervsuddannelserne og vejlede dem om, hvordan de bedst muligt ruster sig til at kunne klare disse krav. Kommer de med et godt og solidt grundlag fra VUC – og er det et realistisk uddannelsesønske, de har - klarer de sig også igennem på den senere erhvervsuddannelse”.

 

 

En af de kursister, der i år deltog i arrangementet er Palle Raabjerg Nielsen. Han har - efter flere år uden uddannelsesplaner - nu et klart mål og har siden august læst dansk, engelsk og matematik for at blive klar til at læse til IT supporter på UCH efter nytår.

 

Vejen til uddannelse har ikke været snorlige for Palle; ordblindhed betød, at han blev anset som dum - et prædikat som satte sig fast og påvirkede ham meget gennem mange år. Han fik derfor ikke taget sig en uddannelse, og har været i det offentlige system i flere år.

Nu er han 28 år og er klar til at bryde med al den gamle bagage. Ordblindheden er naturligvis ikke forsvundet - men han har fået en række hjælpemidler, som har været med til at gøre tilbagevendingen til skolebænken meget lettere.

 

“Det var selvfølgelig hårdt i starten, men så bliver man mødt af søde mennesker, der gerne vil en, og så  kører det igen”, fortæller Palle og beskriver også, hvordan CD-ord, et hjælpemiddel til ordblinde, som kan læse tekst op, hjælper ham og har gjort, at hans ordblindhed ikke længere holder ham tilbage. “CD-ord er konge” griner han.

 

 

Forstander på VUC Gert Sander Jensen ser Palles historie som et godt eksempel på, hvorfor samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne er værdifuldt;

"Palle kunne have startet på sin erhvervsuddannelse uden at have taget et forløb på VUC inden, men blev af UCH’s vejledere rådgivet til at dele det op og starte på VUC, da han ellers have indhentet de faglige niveauer under sin uddannelse - hvilket ville have været et stort pres. Nu får han muligheden for at starte sin uddannelse på det optimale grundlag.

Det er et samarbejde til alles fordel; kursisten får det bedste uddannelsesforløb, erhvervsuddannelserne får mere kvalificerede ansøgere og VUC får mere målrettede kursister".

} }; setGTM(); window.addEventListener('CookieInformationConsentGiven', setGTM);