Inspirerende oplæg om det at lære dansk som tosproget

05.11.2018

Fredag havde alle vores tosprogede kursister besøg af Ayad - en af vores tidligere kursister, som ankom til Danmark for 8 år siden som flygtning og i dag er uddannet pædagog og arbejder i Trivselshuset i Holstebro som jobmentor.

Ayads fortælling var både spændende og inspirerende med stærke pointer. Bl.a. understregede han flere gange, at "Det at lære sproget er nøglen til at få sig et nyt liv i et nyt land", og at man som tosproget selv har ansvar for at lære dansk. En opgave som kræver en stor indsats og masser for hårdt arbejde.

Sproget er nøglen til at få et nyt liv i et nyt land.

- Ayad

Her pegede Ayad på frivilligt arbejde som en værdifuld mulighed for både at lære dansk og lære danskere at kende - "danskerne er lidt svære at komme ind på livet af. Men når man først får en relation til dem, så er de meget flinke og rare og hjælpsomme".

Man skal være god til at fokusere på det, man laver - være tilstede i nuet og fokusere på det, man skal lige nu. Er man i skole, skal man lægge alt det andet, der fylder for en væk og fokusere på skolearbejdet. Man skal være tilstede - det kræver det. Der kan være meget andet, der fylder for en - man får ikke noget ud af det, man laver, hvis man ikke fokuserer og kæmper. Man skal kæmpe for sit mål.

Der blev givet mange gode råd videre, og der var mange spørgsmål til Ayad efter hans oplæg - så hans ord har helt sikkert sat tankerne i gang hos tilhørerne.

Inspirerende oplæg for alle tosprogede kursister
Ayad fortæller om sine 8 år i Danmark, og hvordan han har arbejdet hårdt og målrettet for at lære dansk og skabe sig en tilværelse i Danmark