VUC Holstebro-­Lemvig-­Struer skal have ny rektor for første gang i næsten tre årtier

20.02.2020

Gert Sander Jensen går på pension og forlader dermed stillingen som forstander for VUC Holstebro-Lemvig-Struer efter 27 år på posten.

Dermed skal VUC Holstebro-Lemvig-Struer nu i gang med at finde en rektor, som kan overtage, når det nye skoleår banker på i august.

Den afgående forstander er ikke i tvivl om, at det er en vigtig opgave, han overlader til sin efterfølger;

“Kravene til uddannelse har aldrig været højere. Derfor er det afgørende, at vi har et VUC til at samle dem op, der ikke kom helt i mål første gang, og til at opkvalificere og forny viden. VUC er muligheder, og der skal også være muligheder i fremtiden”.

 

Også bestyrelsen, som henover de kommende måneder skal finde frem til en ny rektor, er bevidst om VUC’s vigtige rolle i en fremtid med krav om mere uddannelse og løbende opkvalificering.

Bestyrelsesformand Asbjørn Christensen peger derfor på vigtigheden af at finde en rektor, som kan navigere i den politiske virkelighed, VUC befinder sig i. Pålagte økonomiske besparelser og positive konjunkturer med en høj beskæftigelsesgrad - og deraf faldende kursisttal - har udfordret sektoren de seneste år, mens øget politisk bevidsthed om vigtigheden af VUC’s rolle i opkvalificering og efteruddannelse samtidig giver muligheder. Eksempelvis fik sektoren i 2019 tildelt en redningspulje på 50 mio. til støtte af trængte afdelinger i yderområderne.

”Uddannelsesverdenen er et til tider uroligt politisk farvand – præget af hyppige ændringer i lovgivning og vilkår og med skiftende politiske prioriteringer og tiltag. Vi leder derfor efter en kandidat, som forstår den vigtige samfundsopgave, VUC løser, har fornemmelse for det politiske arbejde, og som vil videreføre den tradition, VUC Holstebro-Lemvig-Struer har for at samarbejde bredt med resten af VUC-sektoren og de øvrige lokale uddannelsesinstitutioner. Det giver mere ro, flere handlemuligheder og en stærkere institution”.

Bestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde fastlagt ansættelsesprocessen og forventer at kunne udpege en kommende ny rektor inden sommerferien 2020.

 

__________________________________________________________________________________________________

Kort om VUC Holstebro-Lemvig-Struer

VUC Holstebro-Lemvig-Struer er et voksenuddannelsescenter, som tilbyder almen dannende og studie-forberedende uddannelse til unge og voksne i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner.

Institutionen er en selvejende institution med afdelinger i Holstebro og Struer, mens undervisning i Lemvig gennemføres i lejede lokaler.

VUC Holstebro-Lemvig-Struer er et enkeltfags-VUC med undervisning med afsluttende prøver på alle niveauer fra grundlæggende folkeskoleniveau til højeste gymnasiale niveau.

De 320 årskursister er fordelt på HF, AVU, FVU og OBU, størstedelen i Holstebro.

Organisationen tæller ca. 65 ansatte, som med en værdsættende tilgang og respekt for kursisternes forskellighed giver unge og voksne mulighed for at erhverve sig almene kompetencer.

} }; setGTM(); window.addEventListener('CookieInformationConsentGiven', setGTM);