Fakta og tal

Fravær

Vi registrerer fravær fra undervisningen for alle kursister og arbejder målrettet med at nedbringe fraværstallet.
Læs mere om fravær, hvad der tæller som fravær, og hvad vi gør for at nedbringe fraværstallet.

Herunder ses en samlet opgørelse af fravær i procenter af den samlede undervisningstid pr. skoleår for hele VUC Holstebro-Lemvig-Struer, samt fordelingen på henholdsvis AVU og HF.

 

17/18

Den samlede fraværsprocent for VUC Holstebro-Lemvig-Struer: 21,8%

AVU: 19,8%

HF: 23,7%

Tilfredshedsundersøgelser

Karakterer og gennemførsel