"

Skolens grundlag

  • Vedtægter for institutionen
  • Kvalitetsudvikling og resultatvurdering
  • Plan for udbud af FVU og OBU
  • Årsrapport
Tilfredshedsundersøgelser

MTU - medarbejdertilfredshed

ETU - elevtilfredshed

Vores bestyrelse

Læs om vores bestyrelse og dens arbejde med at drive og udvikle vores skole.

Om vores registrering og anvendelse af data

Datapolitik

  • Persondatapolitik for kursister
  • Persondatapolitik for personale
  • Cookies 
  • Privatlivspolitik 
  • Beredskabsplan ved datalæk
  • Fortegnelser forefindes internt

 

DPO - Data Protection Officer

Peter Cederstrøm
DPO (Data Protection Officer)
dpo@holstebro-vuc.dk

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan VUC Holstebro-Lemvig-Struer indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.


1. Indsamling af personoplysninger.
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, hvis du booker en tid hos en studievejleder via vores hjemmeside.
Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.
Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.


2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag.
Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.
Cookies.
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik. Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor. Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er: Vi indsamler en persistent cookie med det formål at analysere, hvordan brugere anvender hjemmesiden, fx tidspunkt for besøg, bevægelsesmønstre, søgning mm. Analysen anvendes til at optimere og forbedre hjemmesiden.


3. Samtykke
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit ovenfor.
Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.
Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Brug af LEAD-annoncer.
I forbindelse med kampagner og projekter kan vi gøre brug af LEAD-annoncer. Formålet med LEAD-annoncerne er, at brugeren kan blive kontaktet af en konsulent, efter de har udfyldt formularen. Vi modtager derfor oplysninger, så konsulenten kan kontakte brugeren. De oplysninger vi modtager, vil herefter blive slettet. LEAD-annoncerne køres gennem tredjeparts hjemmesider, som opbevarer oplysningerne.

 


5. Sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.


6. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor). I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.
Du kan også indgive en klage til: Datatilsynet Borgergade 28, 5. Sal 1300 København K Telefon 33 19 32 00 e-mail dt@datatilsynet.dk


7. Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.


8. Ændringer i privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i
lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.


9. Kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
Kommunikationsansvarlig:
Tina Albertsen: ta@holstebro-vuc.dk

Indlæs flere