"
Tilbud til alle kursister

Lad os hjælpe dig

Som kursist på VUC kan du få vejledning og støtte gennem dine studier hos os. Det er det, vores studievejledere er her for - så brug dem.
Brug studievejlederne aktivt

Vejledningssamtaler

Studievejlederne kan være en stor ressource for dig i din tid på VUC.

Deres mål er at hjælpe dig til at komme succesfuldt gennem dine studier. Brug dem, hvis du har spørgsmål eller har brug for støtte til udfordringer, som påvirker dine studier.

Måske du har brug for hjælp til at skabe struktur i din hverdag og overblik over dine studier, måske oplever du faglige udfordringer eller måske har du noget mere personligt, du har brug for at tale om. Det er det, studievejlederne er der til.

Hvis du har en funktionsnedsættelse

SPS - Special Pædagogisk Støtte

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Støtten kan være i form af en faglig støttelærer eller praktisk hjælp.
Mere info om SPS

Du har mulighed for at søge SPS-støtte, hvis du har dokumentation for, at du er ordblind, døv, hørehæmmet, blind, svagsynet, bevægelseshæmmet eller har en diagnose på psykiske vanskeligheder (fx ADHD, ADD).

 

Der er stor forskel på, hvad du kan bruge støttetimerne til, og hvor mange timer du kan få. Støtten kan være i form af en faglig støttelærer eller praktisk hjælp.

Du vil i første omgang kunne få 1 - 2 timer pr. uge. Du bliver indkaldt til det første møde med din støtteperson. Her beslutter I, hvad timerne skal og kan bruges til.

Støttetimerne kan fx bruges til at:

 • støtte dig i at planlægge og strukturere dit hjemmearbejde
 • støtte dig i at deltage i undervisning/gruppearbejde
 • vejlede dig i at udvikle metoder til at forstå og huske nyt stof
 • støtte dig i at få overblik over et fag, beslutte hvad der er vigtigst og fastholde en rød tråd fra uge til uge
 • støtte i at læse og forstå det, der står i lærebøgerne
Sådan søger du om SPS

Vores vejledere hjælper dig med at vurdere, om du er berettiget til SPS og hjælper dig evt. med at søge om SPS.

Indlæs flere
Er du ordblind?

Hjælpemidler til ordblinde

Som ordblind har du en række muligheder på VUC og ret til en række hjælpemidler - og til eksamen.
Hvem betragtes som ordblind?

Du skal have gennemgået en ordblindetest, som påviser ordblindhed.

 

Du kan blive testet hos os, hvis du er i tvivl om, om du er ordblind. Book en tid online eller ring 9627 5800.

Ordblindeundervisning

Ordblindhed er ingen hindring for at du kan uddanne dig.

Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om du er ordblind og hjælpe dig med de læse-/skrive-udfordringer, du evt. oplever.

 

Du er altid velkommen til at spørge en studievejler eller din lærer, hvis du tror, du kunne have glæde af støtte til læse/skrive/stave.

Hjælpemidler til ordblinde på HF

Som ordblind kan du få en række hjælpemidler, som kan gøre din hverdag på VUC lettere.
Du kan bl.a. få CD-ord, IT-rygsæk, studiestøttetimer, Dictus, talegenkendelsesprogrammer, med mere.

 

En IT rygsæk er en samling tekniske hjælpemidler (fx en computer, scanner, c-pen og talegenkendelsesprogrammer).


Rygsækkens indhold tilpasses dine individuelle behov.

Hvis du allerede har en IT rygsæk fra en anden skole, skal du kontakte vores studievejledere, så de kan sørge for, at din rygsæk registreres og overføres til vores system. Ellers risikerer du, at du ikke kan få lov at bruge den i forbindelse med eksamen. 

 

Din ordblindelærer hjælper dig med at finde frem til de hjælpemidler, der er mest relevante for dig.

Studievejlederne kan hjælpe dig med at ansøge om hjælpemidler.

Særlige vilkår til eksamen

Som ordblind kan du gå til eksamen på lidt andre vilkår - eksempelvis kan du få længere tid og ret til at bruge en række hjælpemidler.

Indlæs flere
Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse

Fysiske hjælpemidler

Hvis du har en dokumenteret fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, som gør, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre kursister, kan du få stillet fysiske hjælpemidler til rådighed. Lidelsen skal være varig, og du skal have en lægeerklæring.
Eksempler på fysiske hjælpemidler

Vi kan stille en række fysiske hjælpemidler til rådighed, hvis disse kan have betydning for din hverdag på VUC og dine muligheder for at gennemføre din uddannelse.

Eksempelvis kan et fysisk hjælpemiddel være:

 • specielle ønsker til stol
 • vippebræt
 • special-tastatur
 • mus
Sådan får du fysiske hjælpemidler

Det er din studievejleder, der ansøger om fysiske hjælpemidler for dig. Du skal aflevere en konkret beskrivelse af de hjælpemidler, du ønsker, samt dokumentation for din lidelsen i form af en lægeerklæring.

Indlæs flere
Hvad skal du efter VUC?

Vejledning om videre uddannelse og job

VUC's studievejledere kan hjælpe dig, når det handler om din tid på VUC. Men når du ønsker vejledning om dine drømme og planer efter VUC, så er det Studievalg, du skal tale med.
Hvad kan Studievalg hjælpe med?

Uanset om du har konkrete spørgsmål om en videregående uddannelse, du drømmer om at tage, eller er du helt uafklaret og ved ikke, hvilken retning du skal videre i - Studievalg kan hjælpe dig.

 

Studievalg vejleder om:

 • Videregående uddannelse
 • Optagelse
 • Tvivl og valg
 • Adgangskrav
 • Kvote 1 og 2
 • Supplering
 • Sabbat
 • Job og karriere
 • Erhvervsuddannelse
 • Efteruddannelse
Få kontakt til Studievalg

Din Studievalgs-vejleder er Birgitte Haubjerg fra Studievalg Danmark, Center Midt- og Vestjylland.

Hun tilbyder individuel vejledning, når hun besøger VUC, og tider kan bookes af alle kursister. Derudover har hun kollektiv vejledning om videregående uddannelse for alle HF-kursister i løbet af året.

Udover Birgittes besøg på VUC, kan du også træffe hende på mail, telefon og zoom. 

Besøg studievalg.dk eller book vejledning på studievalg.dk/book  

Du er også altid velkommen til at skrive en mail til Birgitte på bih@studievalg.dk

 

Bemærk; Du kan også booke vejledning hos Studievalg Danmark, efter du er blevet student.

Nyttige links - info og inspiration

Studievalg.dk

Ug.dk

Ug.dk/inspiration                               

Optagelse.dk

Gribverden.dk

Su.dk    

Indlæs flere