Stu­die- og or­dens­reg­ler

Som kursist på VUC Holstebro-Lemvig-Struer er du forpligt til at kende og overholde vores studie- og ordensregler.


Reglementet beskriver dine rettigheder og forpligtigelser som kursister - bl.a. studieaktivitet, ordensregler på skolen.