SU - Sta­tens ud­dan­nel­ses­støt­te

Hvad er SU?

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.


SU udbetales en gang om måneden. Beløbets størrelse afhænger af, om du er ude- eller hjemmeboende, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse.
Bemærk, at du skal betale skat af din SU.

 • Hvem kan få SU?

  • du skal være min. 18 år
  • du skal gå på en uddannelse
  • du have min. 23 timer/ugen - dog kan forældre med børn under 7 år nøjes med min. 17 timer/ugen
  • du ikke må tjene mere end dit fribeløb ved siden af SU

 • Herudover er der en række andre krav og betingelser, som afgør, om du kan få SU og hvor meget, du i så fald vil få udbetalt hver måned

SU og studieaktivitet

For at du kan modtage SU, er det afgørende, at du er studieaktiv – det vil sige, at du deltager i undervisningen, afleverer skriftlige opgaver og deltager i terminsprøver. Ellers mister du nemlig retten til at modtage SU.

 
 • Max. 5 ungdomsuddannelser

  Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, medmindre du har får et uddannelsespålæg i kontantsystemet.

   

  Alle de ungdomsuddannelser, du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med.

  AVU og GSK tæller dog ikke med, og er du igang med en HF tælles den først med, når uddannelsen er afsluttet med et HF bevis.

  Hvis du logger ind på minSU på su.dk kan du se de ungdomsuddannelser, SU har registreret, du har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og ”Ungdomsuddannelser med SU”).

   

  Reglen gælder kun uddannelser påbegyndt efter 1. januar 2015.

   

  Du kan læse mere om på SU's hjemmeside om SU på ungdomsuddannelser eller spørge en studievejleder, hvis du er i tvivl.

 • Hvor mange timer skal jeg have, for at kunne få SU?

  Hvor mange timer og hvad tæller med....

 • SU som forælder

  Hvis du har barn eller børn under 7 år, kan du læse fag på VUC på nedsat tid og stadig modtage SU.

  Du skal således kun have 17 timer i uge for at kunne modtage SU (sammenholdt med 23 timer for øvrige kursister).

   

   

  Hvis du er forsørger til et barn, kan du få supplerende SU-lån – og i nogle tilfælde kan du også få et tillæg til din SU (forsørgertillæg)

  Du er forsørger, hvis:

  • du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år, og
  • barnet har folkeregisteradresse hos dig
  • du betragtes ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/far.

   

  Hvis du tilmed er enlig forsørger eller bor sammen med en anden SU-modtager, kan du få supplerende SU-lån og et tillæg til din SU (forsørgertillæg).

   

  Læs evt. mere på SU's hjemmeside.

 • Barsel

  Du kan søge barsel på din SU side under: Søg SU/Fødselsrater - ungdomsuddannelse. Når du har søgt om barsel, udskriver du din kvittering og afleverer den på VUC sammen med vandrejournalen. OBS. du kan tidligst søge 3 måneder før din termin. Har du fx termin d. 15. april, kan du søge d. 1. januar og gå på barsel d. 1. februar. Det er imidlertid også muligt at søge senere. Du har ret til 12 måneders enkeltrater eller 6 måneders dobbeltrater. Du skal være studieaktiv i måneden, inden du går på barsel. Bliver du far, skal du aflevere dokumentation i form af fødselsattest eller faderskabserklæring Læs mere om barsel på: www.su.dk - Særlig støtte/Forældre/Du får barn under uddannelse/Du får barn på en ungdomsuddannelse

 • Hvor meget kan jeg få i SU lån

  vksldnkf skns slfmfjn  j jd jdvnnf

 • Hvem kan få SU lån?

  Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.

   

  Du søger SU-lån via minSU.

  Når du er blevet tildelt lånet, får du besked via Digital Post på borger.dk/i e-Boks.
  Når du har fået besked om, at du har fået lånet, skal du igen ind i minSU, for at udfylde og godkende din låneplan (du får først lånet udbetalt, når du har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet).

 • Udenlandsk statsborger

  Er du ikke dansk statsborger er der nogle særlige betingelser, du skal opfylde for at kunne få SU.

  Som udenlandsk statsborger skal du ansøge om at blive ligestillet med danske statsborgere for at kunne søge SU. Der er en række regler med forskellige betingelser, du kan ansøge efter.

  Du kan læse mere på www.su.dk/su/udenlandsk-statsborger/ eller kontakte vores SU vejleder for at få hjælp til at søge om SU som udenlandsk statsborger.

 • Kan jeg få SU i sommerferien?

  ren - nej.

  Kombi - ja

   

  HF - ja. Også enkelt fag.

   

  Net - ja.