Prø­ver og ek­sa­men

Det er vigtigt, at du læser vores Prøve- og eksamensreglement, inden du skal til eksamen.

Heri kan du bl.a. læse om;

 • Tilmelding og framelding til eksamen
 • Mødetidspunkter og konsekvenser af at komme for sent
 • Hjælpemidler
 • Uretmæssig hjælp og snyd
 • Særlige prøvevilkår
 • Klageprocedure og klagefrister
 • Sygdom

 

Se også oversigterne over tilladte hjælpemidler, så du er sikker på, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen.

Ofte stillede spørgsmål om eksamen og prøver

 • Hvem kan aflægge prøve?

  For at af­læg­ge prøve i et fag, skal du have:

  • fulgt un­der­vis­nin­gen i det på­gæl­den­de kur­susår
  • ud­vist stu­di­e­ak­ti­vi­tet – del­ta­get i un­der­vis­nin­gen, af­le­ve­ret skrift­ligt ar­bej­de, del­ta­get i es­kur­sio­ner/ la­bo­ra­to­ri­e­for­søg/anden un­der­vis­nings­ak­ti­vi­tet
  • af­le­ve­ret even­tu­el­le pro­jektop­ga­ver, sy­nop­sis, prø­ve­op­læg eller lig­nen­de, hvis af­le­ve­ring af en sådan er en for­ud­sæt­ning for del­ta­gel­se i prø­ven
  • ind­be­talt even­tu­el del­ta­ger­be­ta­ling for faget

  Som selv­stu­de­ren­de kan du kun af­læg­ge prøve, når der i for­vej­en af­hol­des prøve i det fag og det ni­veau, du gerne vil til prøve i.

 • Hvor finder jeg min eksamensplan?

  Du finder din eksamensplan i Ludus Web.
  Se evt. vores guide.

  Planen offentliggøres forud for eksamensperioden. I planen kan du se tid og sted for alle dine eksaminer.
  Husk at tjekke din eksamensplan løbende helt frem til eksamensdagen, da der kan ske ændringer i planen.


  Datoerne for den fulde eksamenperiode og for de skriftlige eksaminer kan til enhver tid findes her på vores hjemmeside på siderne Studieliv.

   

 • Er mit eksamenstidspunkt fast?

  Nej, der kan ske ændringer, og du skal som udgangspunkt være klar til at gå til eksamen i hele eksamensperioden.

  Det er derfor vigtigt, at du tjekker din eksamensplan løbende helt frem til eksamensdagen.


  Se evt. datoerne for den fulde eksamenperiode.

   

 • Hvad hvis jeg er syg til eksamen?

  I tilfælde af sygdom på eksamensdatoen, skal du kontakte os hurtigst muligt på tlf. 9627 5800.

  Det er vigtigt, at du melder dig syg til os INDEN prøvens start - ellers tæller det som et eksamensforsøg.

  Du skal have udstedt en lægeerklæring, som dokumenterer sygdommen. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

   

  Der afholdes sygeeksamen på HF - husk, at du skal tilmeldes sygeeksamen.

  På AVU er der desværre ikke mulighed for sygeeksamen, og du kan derfor først gå op igen næste gang, der afholdes ordinær eksamen i faget.

 • Kan jeg komme til sygeeksamen?

  Der afholdes sygeeksamen på HF - husk, at du skal tilmeldes sygeeksamen.

  På AVU er der desværre ikke mulighed for sygeeksamen, og du kan derfor først gå op igen næste gang, der afholdes ordinær eksamen i faget.