Eksaminer 2020

Ingen normale eksaminer i 2020

 

De normale eksaminer på AVU og HF er aflyst.


Du får i stedet en karakter baseret på din lærers vurdering af dit arbejde med faget samt en faglig evalueringssamtale med din lærer. Din lærer vurderer altså dit arbejde både før skolen blev lukket, dit arbejde mens skolen har været lukket, og hvordan du klarer dig til evalueringssamtalen, og så får du en samlet karakter.

Samtalen kan komme til at foregå over Teams (eller andre virtuelle platforme), hvis vi ikke får lov at åbne skolen op inden. Samtalen vil vare ca. 20 min og vil finde sted mellem sidste halvdel af maj og midten af juni.


Du får information om det præcise tidspunkt, når vi ved, hvordan samtalerne kan afvikles (om skolen åbnes igen eller ej), og hvornår de enkelte samtaler skal afholdes.


Du kan se din karakter d. 22.06.

Klagemulighed

 

Det er muligt at klage over den karakter, man har modtaget.

  • Kursisten skal indgive en skriftlig klage til sin lærer senest d. 24. juni.

  • Læreren afgør senest den 26. juni om karakteren fastholdes eller kursisten får medhold, dette skal ske skriftligt til VUC. Dette skal ikke begrundes af læreren.

  • Kursisten kan herefter klage til skolens ledelse - ved indgivelse af en skriftlig klage senest d. 3. juli 2020.

  • Skolens ledelse vurderer klagen med inddragelse af faglæreren for en faglig udtalelse, hvis dette findes relevant.

  • Hvis relevant sendes den faglige udtalelse til kursisten d. 20. august med en 14. dages frist for en skriftlig kommentering.

  • Herefter træffer ledelsen på baggrund af lærerens faglige udtalelse og kursisterne kommentarer en endelig afgørelse. Afgørelsen vil være begrundet og indeholde en klagevejledning (bemærk, at det er kun er retslige forhold, der foranledige en videre klage (til STUK)).