Eksaminer 2020

Klagemulighed vinter eksaminer 2020

 

Det er muligt at klage over den karakter, du har modtaget.

  • Kursisten skal indgive en skriftlig klage til sin lærer senest d. 11. januar 2021.

  • Læreren afgør senest den 15. januar 2021 om karakteren fastholdes eller kursisten får medhold, dette skal ske skriftligt til VUC. Dette skal ikke begrundes af læreren.

  • Kursisten kan herefter klage til skolens ledelse - ved indgivelse af en skriftlig klage senest d. 18. januar 2021.

  • Skolens ledelse vurderer klagen med inddragelse af faglæreren for en faglig udtalelse, hvis dette findes relevant.

  • Hvis relevant sendes den faglige udtalelse til kursisten d. 22. januar 2021 med en 14 dages frist for en skriftlig kommentering.

  • Herefter træffer ledelsen på baggrund af lærerens faglige udtalelse og kursisterne kommentarer en endelig afgørelse. Afgørelsen vil være begrundet og indeholde en klagevejledning (bemærk, at det kun er retslige forhold, der foranledige en videre klage (til STUK)).