Særlige prøve­vilkår - dispen­sation

Søg om lov til at gå til eksamen under lidt anderledes regler

Om særlige prøvevilkår

 • Hvem kan søge?

   
  Du kan søge, hvis du

  • er ordblind
  • går til FVU
  • har en diagnose, som har betydning ved dine eksaminer
 • Hvad kan man søge om?


  Du kan bl.a. søge om

  • ekstra tid
  • brug af talegenkendelsesprogram (skal godkendes af din OBU-lærer)
  • digitaliseret materiale
  • tilladelse til at høre musik ved prøver uden hjælpemidler

  Du kan som udgangspunkt kun søge om hjælpemidler, du er blevet undervist i at bruge.

  Du kan evt. tale med vores studievejleder om dine muligheder

 • Vigtigt!

   

  Dokumentation

  Du skal fremlægge dokumentation for en eventuel diagnose.

   

  Deadlines

  15. oktober for vintereksaminer

  1. februar for sommereksaminer

Ansøg om dispensation

Tak for din ansøgning

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt.

Marker hjælpemidler/prøvevilkår, du gerne vil have
Beskriv evt. andre ønsker til hjælpemidler/prøvevilkår
Beskriv andre årsager til, at du søger
Upload dokumentation - fx ordblindetest hvis ikke foretaget på VUC eller dokumentation for diagnose
Marker her, hvis vi allerede har den nødvendige dokumentation

Formularen indeholder følgende fejl

 • {{validation.errorMessage}}

Du får skriftlig besked om, hvorvidt din ansøgning er godkendt i god tid før eksamen.

Ansøgningen dækker resten af skoleåret - så har du allerede søgt dispensation - og fået dispensation - i dette skoleår, gælder dispensationen for alle eksaminer/prøver det skoleår.

Spørgsmål?

Få vejledning om særlige prøvevilkår/dispensation

Henrik Vitting Pedersen
Studievejleder / Underviser AVU og FVU

Tlf. 9627 5800
hvp@holstebro-vuc.dk

Book tid