Sær­lige prø­ve­vil­kår

Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller har andre specifikke vanskeligheder, der gør, at du ikke er ligestillet med andre i en prøvesituation, kan VUC Holstebro-Lemvig-Struer tilbyde dig særlige prøvevilkår.

Hvis du ønsker særlige prøvevilkår, skal du ansøge om dispensation.
Du kan tale med din lærer eller en vejleder om, hvordan du skal gøre.

Du skal desuden give dokumentation (fx lægeerklæring), for den specifikke vanskelighed, som er årsag til dit ønske om særlige prøvevilkår.

Du skal beskrive, hvilke prøvevilkår, du ønsker, altså hvad du har brug for, for at gennemføre prøven. Det kan eksempelvis være ekstra tid eller brug af IT rygsæk.
Bemærk: Du kan kun få bevilget hjælpemidler, du i forvejen bruger i dit daglige skolearbejde.

Du er velkommen til at kontakte Vejledningen, som kan rådgive dig om, hvordan du søger, og hvordan prøven eventuelt kan tilpasses dine behov.

Fristen for at søge særlige prøvevilkår er 15. oktober for vintereksamen og 1. februar for sommereksamen. Se eventuelt også Eksamen- og prøvereglementet for yderligere information.

Få vejledning om dispensation

Henrik Vitting Pedersen
Studievejleder / Underviser AVU og FVU

Tlf. 9627 5800
hvp@holstebro-vuc.dk