Støt­te og vej­led­ning un­der di­ne stu­dier

På VUC kan vi tilbyde dig ekstra støtte fx i form af vejledningssamtaler eller hjælpemidler.

Alle kursister har mulighed for at få vejledningssamtaler.
Hjælpemidler tildeles gennem SPS-ordningen.

Vejledningssamtaler

Studievejlederne er altid til rådighed for dig, hvis du har brug for vejledning og sparring.

Samtalerne kan både omhandle emner, som direkte vedrører dit studieliv, men samtalerne kan også omhandle emner af mere personlig karakter.

Det er dig, der sætter rammerne for samtalen.Du kan altid booke en tid hos en studievejleder

Specialpædagogisk støtte (SPS)

 • Hvad er SPS?

  SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

  Støtten kan være i form af en faglig støttelærer eller praktisk hjælp.

   

  Der er stor forskel på, hvad du kan bruge støttetimerne til, og hvor mange timer du kan få. Støtten kan være i form af en faglig støttelærer eller praktisk hjælp.

  Du vil i første omgang kunne få 1 - 2 timer pr. uge. Du bliver indkaldt til det første møde med din støtteperson. Her beslutter I, hvad timerne skal og kan bruges til.

  Støttetimerne kan fx bruges til at:

  • støtte dig i at planlægge og strukturere dit hjemmearbejde
  • støtte dig i at deltage i undervisning/gruppearbejde
  • vejlede dig i at udvikle metoder til at forstå og huske nyt stof
  • støtte dig i at få overblik over et fag, beslutte hvad der er vigtigst og fastholde en rød tråd fra uge til uge
  • støtte i at læse og forstå det, der står i lærebøgerne
 • Hvem kan få SPS?

  Du har mulighed for at søge SPS-støtte, hvis du har dokumentation for, at du er ordblind, døv, hørehæmmet, blind, svagsynet, bevægelseshæmmet eller har en diagnose på psykiske vanskeligheder (fx ADHD, ADD).

   

   

 • Hvordan får man SPS?

   Vores vejledere hjælper dig med at vurdere, om du er berettiget til SPS og hjælper dig evt. med at søge om SPS.

   

   Læs mere om at søge specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelser

IT rygsæk

 • Hvad er en IT rygsæk?

  En IT rygsæk er en samling tekniske hjælpemidler (fx en computer, scanner, c-pen og talegenkendelsesprogrammer).


  Rygsækkens indhold tilpasses dine individuelle behov.

 • Hvem kan få en IT rygsæk?

  Du skal være testet ordblind for at kunne få en IT rygsæk.

   

  Er du i tvivl om, om du måske er ordblind, kan du blive testet hos os. Læs mere om vores tilbud til ordblinde her

 • Hvordan får man en IT rygsæk?

  Du skal henvende dig hos vores studievejledere - det er dem, der skal lave ansøgningen for dig.

 • Har du allerede en IT rygsæk fra en anden skole?

  Hvis du allerede har en IT rygsæk fra en anden skole, skal du kontakte vores studievejledere, så de kan sørge for, at din rygsæk registreres og overføres til vores system. Ellers risikerer du, at du ikke kan få lov at bruge den i forbindelse med eksamen. 

Fysiske hjælpemidler

 • Eksempler på fysiske hjælpemidler

  Vi kan stille en række fysiske hjælpemidler til rådighed, hvis disse kan have betydning for din hverdag på VUC og dine muligheder for at gennemføre din uddannelse.

  Eksempelvis kan et fysisk hjælpemiddel være:

  • specielle ønsker til stol
  • vippebræt
  • special-tastatur
  • mus
 • Hvem kan få fysiske hjælpemidler?

  Du skal have en dokumenteret fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre kursister.

  Lidelsen skal være varig, og du skal have en lægeerklæring.

 • Hvordan får man fysiske hjælpemidler?

  Det er din studievejleder, der ansøger om fysiske hjælpemidler for dig. Du skal aflevere en konkret beskrivelse af de hjælpemidler, du ønsker, samt dokumentation for din lidelsen i form af en lægeerklæring.

Hjælpemidler til ordblinde

 • Ordblindeundervisning (OBU)

  Ordblindhed er ingen hindring for at du kan uddanne dig.

  Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om du er ordblind og hjælpe dig med de læse-/skrive-udfordringer, du evt. oplever.

   

  Du er altid velkommen til at spørge en studievejler eller din lærer, hvis du tror, du kunne have glæde af støtte til læse/skrive/stave.

   

  Læs mere om vores tilbud om ordblindeundervisning

 • Hjælpemidler til ordblinde på HF

  Som ordblind kan du få en række hjælpemidler, som kan gøre din hverdag på VUC lettere.
  Du kan bl.a. få CD-ord, IT rygsæk, studiestøttetimer, Dictus, talegenkendelsesprogrammer, med mere.

   

  Din ordblindelærer hjælper dig med at finde frem til de hjælpemidler, der er mest relevante for dig.

   

 • Hvem betragtes som ordblind?

  Du skal have gennemgået en ordblindetest, som påviser ordblindhed.

   

  Du kan blive testet hos os, hvis du er i tvivl om, om du er ordblind. Book en tid online eller ring 9627 5800.

  Læs evt. mere om ordblindhed og vores tilbud om ordblindeundervisning

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8.30 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk

Book tid