Studie­akti­vi­tet, fra­vær og syg­dom

Hvad er studieaktivitet?

  • møde forberedt op til undervisningen
  • deltage aktivt i undervisningen
  • aflevere skriftlige opgaver
  • deltage i terminsprøver
  • tjekke din skolemail dagligt
  • læse og reagere på digital post fra os (på borger.dk/E-boks)
 • Kravet om studieaktivitet gælder også for alternativ undervisning som ekskursioner, fællesarrangementer, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning

Hvorfor er det vigtigt at udvise studieaktivitet?

Det er meget vigtigt, at du udviser studieaktivitet, da aktiv deltagelse i din undervisning er en forudsætning for at gå på skolen og for at modtage SU.


Hvis du ikke udviser studieaktivitet;

 1.  Vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder og modtage den første advarsel.

 2. Fortsættes den manglende studieaktivitet, vil du modtage dit andet varsel og skal inden for en uge have talt med en studievejleder. Studievejlederen udarbejder her sammen med dig en plan for, om og evt. hvordan du bedst kan gennemføre dit uddannelsesforløb.

 3. Overholder du ikke denne aftale, men fortsætter dit fravær, modtager du et 3. varsel, hvormed din SU/SVU afbrydes. Udbetalingen af SU/SVU kan genoptages, når du igen udviser fast studieaktivitet.

  Modtager du ikke SU/SVU, sender vi en udmeldelsesblanket, som du bedes tage stilling til og returnere til os. Ønsker du at fortsætte dit uddannelsesforløb, skal du udvise studieaktivitet igen - eller vælge at blive selvstuderende.

 

Læs mere i vores Fastholdelsespolitik

Hvad betragtes som fravær?

Alle former for fravær tæller - herunder også:

 • fravær for enkelte timer
 • hvis du ikke er mødt ved undervisningens begyndelse
 • hvis du forlader undervisningen før afslutning

Det gælder uanset årsagen til fraværet og uanset, at fraværet er velbegrundet.

Hvis du på grund af sygdom, handikap, funktionsnedsættelse eller af anden væsentlig årsag er forhindret i at møde op og deltage aktivt i undervisningen, er det vigtigt, at du kontakter en studievejleder, så I sammen kan planlægge, hvordan du bedst muligt gennemfører din uddannelse.

Orienter altid studievejlederne om fravær udover 2 dage

Sygdom

Sådan melder du dig syg

Sygemelding foregår i LUDUS Web.


Gå til LUDUS Web og login med dit UNI-login.
Under Skemaer registrerer du ved den pågældende dag hvilke lektioner, du melder dig fraværende i.

Ofte stillede spørgsmål om studieaktivitet

 • Hvad betragtes som fravær?

  Alle former for fravær tæller - herunder også:

  • fravær for enkelte timer
  • hvis du ikke er mødt ved undervisningens begyndelse
  • hvis du forlader undervisningen før afslutning

  Det gælder uanset årsagen til fraværet og uanset at fraværet er velbegrundet.

   

   

  Hensyn og fritagelse

  Hvis du på grund af sygdom, handikap, funktionsnedsættelse eller af anden væsentlig årsag er forhindret i at møde op og deltage aktivt i undervisningen, er det vigtigt, at du kontakter os, så der kan tages hensyn til dette.

 • Hvor meget fravær må jeg have?

  Du kan læse alle detaljer om vores regler for fravær i vores Fastholdelsespolitik.

 • Hvad gør jeg, hvis mit barn er sygt?

  Når du har et sygt barn, melder du dig fraværende på samme vis, som når du selv er syg.

  Du vil få fravær på samme vis, som hvis du selv var syg.

   


  Gå til LUDUS Web og login med dit UNI-login.
  Under Skemaer registrerer du ved den pågældende dag hvilke lektioner, du melder dig fraværende i og beskriver kort hvorfor.

   

  Se evt. vores trin-for-trin guide til hvordan du sygemelder dig i Ludus Web

 • Hvordan melder jeg mig syg?

  Sygemelding foregår i LUDUS Web.

  LUDUS Web er VUC’s administrative system, hvor du udover at sygemelde dig, bl.a. kan se dit fravær, dine karakterer, og eksamenstider.


  Gå til LUDUS Web og login med dit UNI-login.
  Under Skemaer registrerer du på den pågældende dag, hvilke lektioner du melder dig fraværende i og beskriver kort hvorfor.

   

  Se evt. vores trin-for-trin guide til hvordan du sygemelder dig i Ludus Web

 • Lægeerklæring

  I forbindelse med sygdom og fravær kan det være nødvendigt, at du indleverer lægererklæring til os - fx. hvis du er syg til en eksamen.

   

  Du skal selv betale for lægeerklæringen.

 • Skoleåret - kalender og ferieplan

  Du kan få et overblik over skoleåret - herunder bl.a. arrangementer, ferier og eksaminer - på siderne Studieliv her på hjemmesiden.

 • Ferie udenfor skoleferien

  Vi fraråder, at du holder ferie uden for skolens ferieperioder.
  Overvejer du alligevel at holde ferie uden for skolens ferier, skal du altid orientere vejledningen og rådføre dig med dem.

  Vælger du at holde ferie uden for skoleferien, vil det tælle som fravær. Det kan derfor også have betydning for din ret til at modtage SU.

   

  Vær særligt opmærksom omkring eksamensperioden - dine eksamensdatoer kan ændres frem mod eksamensdagen, og det er derfor vigtigt, at du ikke planlægger ferie i eksamensperioden.

   

  Se ferieplan og eksamenperioder

 • Hvordan tjekker jeg min digitale postkasse/E-boks?

  Du kan logge ind på din digitale postkasse/E-boks via borger.dk eller e-boks.dk

   

  Du skal bruge dit Nem-ID for at kunne logge på.

   

  Du kan med fordel hente e-boks app til din smartephone - så har du en nem og hurtig adgang til din post.

Spørgsmål om studieaktivitet? - spørg vores vejledere

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8.30 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk

Book tid