"
Anderledes undervisning
Til erhvervsaktive og virksomheder

SVU

SVU er en mulighed for uddannelse med økonomisk støtte.

SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og gør det muligt for erhvervsaktive at deltage i undervisning i arbejdstiden.

 

Korte facts om SVU

  • udgør 80% af dagpengesatsen
  • op til 40 uger på fuld tid - eller deltid, fx 1 dag om ugen, i en tilsvarende længere periode

  • udbetales til medarbejderen eller som lønkompensation til virksomheden

 

Hvem kan få SVU?

Alder
Modtagere af SVU skal være mellem 25 og 64 år.

20-24-årige kan dog få SVU til FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning).​

Uddannelsesniveau

Modtageren skal være kort uddannet eller have en forældet uddannelse.


Kort uddannet: 7-8 års skolegang + evt. erhvervsrettet uddannelse eller 9-10 års skolegang + højst 2 års erhvervsrettet uddannelse.
Faglærte kan dog få SVU til FVU (forberedende voksenundervisning).

 

Forældet uddannelse: fx betragtes en erhvervsrettet uddannelse som forældet, hvis den ikke har været brugt i 5 år.

Statsborgerskab og SVU
Modtageren af SVU skal være dansk statsborger, bo i Danmark som udenlandsk statsborger, eller være ligestillet med danske statsborgere.
Forudgående beskæftigelse
Modtageren skal have mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads (som lønmodtager, selvstændig, eller medarbejdende ægtefælle).
Aftale om orlov
For at modtage SVU skal der laves en aftale mellem den ansatte, som skal på uddannelse, og arbejdsgiver om orlov til at deltage i uddannelsen.
Optaget på konkret uddannelsesforløb
Modtageren skal være optaget på eller have tilsagn om optagelse på det uddannelsesforløb, der søges SVU til.
Indlæs flere

Udbetaling

SVU kan udbetales til dig eller som lønkompensation til din arbejdsgiver.

Din SVU bliver udbetalt til din konto. Hvis du får løn under uddannelsen, kan du aftale, at SVU’en udbetales til din arbejdsgiver som refusion.

Udbetalingen sker bagud for 4 eller 5 uger af gangen.
Hver udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i måneden. 

Ung kvindlig kursist med bærbar

Studieaktivitet

Det er afgørende, at du er studieaktiv – det vil sige, at du deltager i undervisningen, afleverer skriftlige opgaver og deltager i terminsprøver – ellers mister du retten til at modtage SVU.

Du kan læse mere om studieaktivitet og konsekvenserne af manglende studieaktivitet i VUC Holstebro-Lemvig-Struers Studie- og ordensregler.

Ansøg om SVU

Du kan printe ansøgningsskema og oplysninger om SVU fra www.svu.dk.

Du kan også få et ansøgningsskema hos vejlederne på VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

Du skal søge om SVU i så god tid som muligt inden, du starter på din uddannelse, dog tidligst 3 måneder før uddannelsen begynder.

Din ansøgning skal være afleveret på VUC Holstebro-Lemvig-Struer senest den dag, din uddannelse begynder.

Har du spørgsmål?
Susan Eriksen
Susan Eriksen
SU-vejleder