"

Refusion af deltagerbetaling

Undervisning tilpasset til dig

Når du læser fag på VUC, kan du få tilbagebetalt noget af dit deltagergebyr, hvis du har et skema på 17 eller 23 lektioner og får SU.

 

HF-eksamen eller fagpakke


Hvis du læser en hel HF-eksamen eller en af vores fagpakker, kan du vælge, om du vil have deltagergebyret tilbagebetalt over din SU/SVU, eller om du vil have det samlede fulde beløb udbetalt, når du har gennemført din uddannelse.

Med en fagpakke, kan du kun få tilbagebetaling af deltagergebyret for de fag, der er adgangsgivende for den uddannelse fagpakken giver adgang til. Læser du andre fag også, kan du ikke få tilbagebetalt deltagergebyret for disse.

 

Ansøgning om tilbagebetaling af fuldt beløb

For at få tilbagebetalt dit deltagergebyr, skal du udfylde og indlevere ansøgningsskema samt dokumentation for;

  • at du har betalt deltagergebyret (kvitteringer)
  • udbetaling af SU gennem hele perioden (SU-oversigt som findes på minsu.dk)

Har du spørgsmål, kan du henvende dig i receptionen.

AVU eller HF enkeltfag


Hvis du læser AVU eller HF enkeltfag, kan du få tilbagebetalt dele af deltagergebyret over din SU/SVU. Tilskuddet til dit deltagergebyr deles ud over året og tillægges din månedlige SU-udbetaling (bemærk, at beløbet derfor fratrækkes skat i henhold til din trækprocent).

Du skal selv søge om tilskud til dit deltagergebyr i minSU på su.dk.

Bemærk, at du dog ikke kan få tilbagebetalt deltagergebyret for suppleringsfag, hvis du i forvejen har en hel HF eller en anden gymnasial uddannelse.