"

SU - Statens uddannelsesstøtte

Gruppearbejde udendørs

Sådan søger du SU

 

Du skal søge på su.dk. Du skal bruge dit Nem-id for at logge ind.

Du kan tidligst søge en måned før, du er berettiget til at modtage SU - og senest ved udgangen af den pågældende måned (dog er fristen for at søge SU til december allerede d. 5/12)....

Du er berettiget til at modtage SU fra den måned, du påbegynder din uddannelse, hvis du påbegynder den inden d. 20. den pågældende måned - begynder du på uddannelsen senere end d. 20., er du først berettiget til SU fra den efterfølgende måned.

Eksempel: du starter på VUC d. 10/10 - så er du berettiget til SU fra d. 1/10, og kan derfor ansøge om dette fra d. 1/9 og indtil d. 31/10.
Hvis du derimod starter på VUC d. 21/10 er du første berettiget til SU fra d. 1/11, og du kan tidligst søge om SU d. 1/10 og indtil d. 30/11.

 

Din ansøgning vil typisk blive behandlet inden for 2-3 uger.

Er du udenlandsk statsborger?
Bemærk: hvis du er udenlandsk statsborger er behandlingstiden længere, og du kan derfor også søge om SU tidligere - op til 3 måneder før. Læs mere herunder i fanen "Udenlandsk statsborger - ligestillingsansøgning".

Vis mere

Tjek din E-boks

Husk at tjekke din digitale post - her modtager du post vedr. din SU

Værd at vide om SU

Hvad er SU

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.


SU udbetales forud en gang om måneden. Beløbets størrelse afhænger af, om du er ude- eller hjemmeboende, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse.
Bemærk, at du skal betale skat af din SU.

Hvem kan modtage SU

Du skal opfylde en række betingelser for at være berettiget til SU - bl.a. skal du

 • have timer nok (min. 23 timer/ugen, 17 timer/ugen hvis du har barn under 7 år),
 • være studieaktiv (bl.a. møde op til timerne, aflevere opgaver, deltage i undervisningen)
 • være dansk statsborger - er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere (læs evt. mere om reglerne for udenlandske statsborgere på SU's hjemmeside)
 • du må ikke tjene for meget ved siden af din SU, og du må heller ikke modtage andre offentlige ydelser, der skal dække dine leveomkostninger (boligsikring og børnepenge har ingen betydning for din mulighed for at modtage SU)

 

Barsel - fødselsrater
Du kan søge barsel på din SU side under: Søg SU/Fødselsrater - ungdomsuddannelse.

 

Du har ret til 12 måneders enkeltrater eller 6 måneders dobbeltrater. Du vælger dette, når du ansøger. Du skal også vælge, hvornår du ønsker fødselsraterne udbetalt fra.
Du skal være studieaktiv i måneden, inden du går på barsel.
Bliver du far, skal du aflevere dokumentation i form af fødselsattest eller faderskabserklæring

Læs mere om barsel og su på en ungdomsuddannelse

 

Når du har søgt om barsel, udskriver du din kvittering og afleverer den på VUC sammen med vandrejournalen.

 

OBS. du kan tidligst søge 3 måneder før din termin. Har du fx termin d. 15. april, kan du søge d. 1. januar og gå på barsel d. 1. februar. Det er imidlertid også muligt at søge senere.

Bopæl (hjemmeboende, udeboende)

Når du går på en ungdomsuddannelse afhænger størrelsen af din SU af:


Du er hjemmeboende hvis:

 • du i folkeregisteret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre

 • du, ud over ferier, søn- og helligdage, jævnligt bor hos den ene eller begge dine forældre – uanset, hvilken adresse du står tilmeldt i folkeregistret

Er du hjemmeboende eller under 20 år skal du udfylde feltet "Forældreforhold", når du søger om SU / hvis du ønsker at ændre på hvilken forældreindkomst, der skal lægges til grund for tildeling af din SU.

 

Du er udeboende hvis:

 • du ikke bor hos dine forældre, og du ikke i folkeregistret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre

 • du bor på en kostskole, skolehjem eller lignende. Dette gælder også selv om du har folkeregisteradresse hos den ene eller begge dine forældre

 • du bor i udlandet (med mindre du bor hos den ene eller begge dine forældre i udlandet)

 • du er på studieophold i udlandet og ikke bor hos den ene eller begge dine forældre, mens du er på studieophold i udlandet

 • du er fyldt 20 år og har samme folkeregisteradresse som den ene eller begge dine forældre, men det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregisteradresse

 

 

Du kan til enhver tid ændre din bopælstatus (fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt) på MinSU under punktet "Ændring af bopæl" i SU ansøgningen.

Fravælg SU - sæt din SU på pause
Ønsker du ikke at modtage SU i en eller flere måneder, skal du registrere dette på MinSU.

Du skal gøre dette senest d. 15. i måneden før, du ønsker at fravælge din SU.

Genoptag din SU
Hvis din SU har været lukket pga. studieinaktivitet, kan SU’en først genoptages efter en samtale med en vejleder.

Gå ind på su.dk og vælg Ret din SU/Genoptag SU. Indtast den måned, du ønsker at genoptage SU’en fra. Hvis du plejer at modtage SU-lån, forsørgertillæg eller andet, skal du huske at sætte flueben ved disse. Tryk så Genoptag SU.

Max. 5 ungdomsuddannelser
Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, medmindre du har får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet.

 

Alle de ungdomsuddannelser, du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med.

AVU og GSK tæller dog ikke med, og er du igang med en HF tælles den først med, når uddannelsen er afsluttet med et HF bevis.

Hvis du logger ind på minSU på su.dk kan du se de ungdomsuddannelser, SU har registreret, du har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og ”Ungdomsuddannelser med SU”).

 

Reglen gælder kun uddannelser påbegyndt efter 1. januar 2015.

 

Du kan læse mere om på SU's hjemmeside om SU på ungdomsuddannelser eller spørge en studievejleder, hvis du er i tvivl.

SU og skat
Når du søger om SU, skal du vælge, om du vil benytte dit hovedkort/frikort, bikort, eller om du vil have en trækprocent på 55%.
 • Har du ikke et arbejde, er det hovedkortet, du skal bruge.
 • Har du et arbejde, eller tjener du mindre, end du får i SU, er det bedst at vælge hovedkort/frikort.
 • Hvis du tjener mere på dit arbejde, er det en fordel at vælge bikort, hvis dit arbejde bruger hovedkortet/frikortet.

 

Du kan læse mere om skat på www.skat. dk eller henvende dig på Borgerservice.

Kan jeg få SU i sommerferien?
Ja, hvis...
 • du har en kombination af HF fag og AVU fag inden sommerferien, og du også skal have en kombination af HF fag og AVU fag efter sommerferien
 • du kun har AVU fag inden sommerferien, og fortsat kun skal have AVU fag efter sommerferien
 • du kun har HF fag inden sommerferien, og forsat kun skal have HF fag efter sommerferien

 

Nej, hvis...

 • du kun har AVU fag før ferien, og efter ferien kun skal have HF fag.
Udenlandsk statsborger - ligestillingsansøgning

Er du ikke dansk statsborger, er der nogle særlige betingelser, du skal opfylde for at kunne få SU, og du skal ansøge om at blive ligestillet med danske statsborgere for at kunne modtage SU.


Ansøg først om SU på www.su.dk - du vil herefter modtage blanketten "Oplysningsskema for udenlandske statsborgere, der søger SU". Blanketten udfyldes og afleveres på kontoret i Holstebro eller Struer.

 

Bemærk, at der kan være længere behandlingstid på din SU-ansøgning, når du er udenlandsk statsborger. Du kan dog tidligst søge om SU 3 mdr. før, du skal starte på din uddannelse.

 

Du kan læse mere på www.su.dk/su/udenlandsk-statsborger/ eller kontakte vores SU vejleder for at få hjælp til at søge om SU som udenlandsk statsborger.

Indlæs flere
Når du afslutter fag og fortsætter på nye

Forlæng din SU

Du kan kun søge om SU for den periode dine fag dækker - altså indtil afslutningstidspunktet for de fag, du er tilmeldt på det tidspunkt, du søger om SU.

For mange betyder det, at de i løbet af deres studier på VUC skal ind og forlænge deres SU - fx så man også modtager SU i det nye skoleår.OBS. du kan først forlænge din SU, når du har betalt for og er optaget på de nye fag.

Du forlænger din SU via MinSU. Vælg "Ret din SU" og vælg herefter "Forlæng uddannelse"

Nederst på siden kan du forlænge din ”Nye uddannelseslut” – husk, at du kun kan forlænge den så langt frem, som slutdatoen for fag, du er tilmeldt lige nu - det er altså ikke tidspunktet for, hvornår du forventer at afslutte din uddannelse.

 

Under ”Ansøgning om ydelser” kan du desuden forlænge dit su-lån, forsørgertillæg m.m.

SU-lån

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse.

Som forsørger kan du desuden søge om supplerende SU-lån for forsørgere (du er forsørger, hvis du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år OG barnet har folkeregisteradresse hos dig. Du betragtes ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/far).

For at få lånet skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.

Du skal først betale dit lån tilbage, når du er færdig med at modtage SU. Det er meget vigtigt, at du læser lånebetingelserne grundigt igennem.

Du kan se de aktuelle satser for SU-lån på SU's hjemmeside

 

Sådan søger du om SU-lån

Du søger SU-lån via MinSU.

Når du er blevet tildelt lånet, får du besked via Digital Post på borger.dk/i e-Boks.
Når du har fået besked om, at du har fået lånet, skal du igen ind i MinSU, for at udfylde og godkende din låneplan (du får først lånet udbetalt, når du har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet).  Gå ind på Ret din SU/Godkend låneplan på su.dk. Udfyld skemaet med den ønskede størrelse på lånet (hvis du vil låne så meget, som det er muligt, kan du trykke på knappen: Indsæt maksimalt beløb). 

Vær opmærksom omkring nytår

Dit SU-lån løber for et år ad gangen. Det betyder, at du senest d. 15/12 hvert år skal ind og godkende din låneplan for det nye år, hvis du ønsker at fortsætte. 

SU når du er forælder

Hvis du har barn eller børn under 7 år, kan du læse fag på VUC på nedsat tid og stadig modtage SU.

Du skal således kun have 17 timer i uge for at kunne modtage SU (sammenholdt med 23 timer for øvrige kursister).

Du skal indlevere en fødselsattest på dit barn til VUC for at kunne komme under denne ordning.

 

Hvis du er forsørger til et barn, kan du få supplerende SU-lån – og i nogle tilfælde kan du også få et tillæg til din SU (forsørgertillæg)

Du er forsørger, hvis:

 • du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år, og
 • barnet har folkeregisteradresse hos dig
 • du betragtes ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/far.

 

Hvis du tilmed er enlig forsørger eller bor sammen med en anden SU-modtager, kan du få supplerende SU-lån og et tillæg til din SU (forsørgertillæg).

 

Du skal søge om supplerende SU-lån og evt. forsøgertillæg på MinSU.

Husk at oplyse om ændringer

Husk at oplyse hvis der sker ændringer i dine SU-forhold - det er dit ansvar, og du vil få et tilbagebetalingskrav, hvis du har modtaget SU uberettiget.

Brug for hjælp?