"

Dispensation og særlige prøvevilkår

Søg om lov til at gå til eksamen under lidt anderledes regler
Koncentrerede kursister

Værd at vide om dispensation

 

Du kan søge, hvis du

  • er ordblind
  • går til FVU
  • har en diagnose, som har betydning ved dine eksaminer

 

Du kan bl.a. søge om

  • ekstra tid
  • brug af talegenkendelsesprogram (skal godkendes af din OBU-lærer)
  • digitaliseret materiale
  • tilladelse til at høre musik ved prøver uden hjælpemidler

Du kan som udgangspunkt kun søge om hjælpemidler, du er blevet undervist i at bruge.

Du kan evt. tale med vores studievejleder om dine muligheder

 

Dokumentation

Du skal fremlægge dokumentation for en eventuel diagnose.

 

Svar på din ansøgning

Du får skriftlig besked om, hvorvidt din ansøgning er godkendt i god tid før eksamen.

Ansøgningen dækker resten af skoleåret - så har du allerede søgt dispensation - og fået dispensation - i dette skoleår, gælder dispensationen for alle eksaminer/prøver det skoleår.

Deadlines

Du skal søge senest:

15. oktober for vintereksaminer

15. februar for sommereksaminer

Ansøgningen gælder for et skoleår. Du skal altså søge igen, når du begynder på et nyt skoleår.

Søg om dispensation

Dine ønsker til særlige prøvevilkår

Beskriv evt. andre ønsker til hjælpemidler/prøvevilkår

Jeg søger fordi:

Beskriv andre årsager til, at du søger

Jeg søger dispensation i

Oplys det/de specifikke fag, du ønsker dispensation i

Upload dokumentation

Har du spørgsmål?
Kontakt en studievejleder

Åben telefontid for korte spørgsmål kl. 8.30 - 9 alle hverdage.