"
Gruppearbejde udendørs

Studieaktivitet

Du skal være aktiv på dine studier på VUC - det er et krav både for at kunne modtage SU og for at kunne fortsætte på dine hold.

Hvad er studieaktivitet
 • møde forberedt op til undervisningen
 • deltage aktivt i undervisningen
 • aflevere skriftlige opgaver
 • deltage i terminsprøver
 • tjekke din skolemail dagligt
 • læse og reagere på digital post fra os (på borger.dk/E-boks)

Kravet om studieaktivitet gælder også for alternativ undervisning som ekskursioner, fællesarrangementer, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning

 

For netundervisning er studieaktivitet, at du følger din studieplan og afleverer de nødvendige afleveringer.

Hvorfor er det vigtigt, at du er studieaktiv

Det er meget vigtigt, at du udviser studieaktivitet, da aktiv deltagelse i din undervisning er en forudsætning for at gå på skolen og for at modtage SU.

Hvad sker der, hvis man ikke er studieaktiv?

Hvis du ikke er studieaktiv;

 1.  Vil du blive indkaldt til en bekymringssamtale med en studievejleder.
  I samtalen vil studievejlederen tale med dig om årsagen til dit fravær og sammen planlægger I, hvordan du bliver studieaktiv igen.

 2. Fortsætter den manglende studieaktivitet efter første samtale, vil du modtage et varsel om, at hvis du ikke bliver studieaktiv nu, lukkes din SU/SVU og VUC kan være nødt til at afbryde dit uddannelsesforløb.
  Inden for en uge skal du have en aftale hos en studievejleder. Studievejlederen vurderer her, om det er realistisk, at du kan fortsætte dit forløb på VUC - og hvis dette er muligt, lægger I sammen en plan for, hvordan du bedst kan gennemføre dit uddannelsesforløb.

 3. Overholder du ikke aftalen med studievejlederen, og fortsætter dit fravær, modtager du besked om afbrydelse af din SU/SVU.
  Udbetalingen af SU/SVU kan genoptages, når du igen udviser fast studieaktivitet.

  Modtager du ikke SU/SVU, sender vi en udmeldelsesblanket, som du bedes tage stilling til og returnere til os. Ønsker du at fortsætte dit uddannelsesforløb, skal du udvise studieaktivitet igen - eller vælge at blive selvstuderende.
Indlæs flere

Fravær og sygdom

Hvad tæller som fravær

Alle former for fravær tæller - herunder også:

 • fravær for enkelte timer
 • hvis du ikke er mødt ved undervisningens begyndelse
 • hvis du forlader undervisningen før afslutning

Det gælder uanset årsagen til fraværet og uanset, at fraværet er velbegrundet.

Hvis du på grund af sygdom, handicap, funktionsnedsættelse eller af anden væsentlig årsag er forhindret i at møde op og deltage aktivt i undervisningen, er det vigtigt, at du kontakter en studievejleder, så I sammen kan planlægge, hvordan du bedst muligt gennemfører din uddannelse.

Du skal melde fravær

Du skal registre det i LUDUS, hvis du er syg eller af andre grunde er fraværende fra undervisningen.

Sådan gør du:
Gå til LUDUS Web og login med dit UNI-login.
Under Skemaer registrerer du ved den pågældende dag hvilke lektioner, du melder dig fraværende i.

Hvornår skal du involvere studievejlederne?

Hvis du forventer at have fravær, der varer mere end to dage, skal du altid informere studievejlederne - skriv dem en mail på vejleder@holstebro-vuc.dk

Studievejlederne vil altid gerne hjælpe - så hvis du har noget, der gør det svært for dig at passe din undervisning, er det altid en god idé at tale med en studievejleder om det.

 

 

Syge børn

Hvis du er nødt til at blive hjemme, fordi dit barn er sygt, skal du melde dig fraværende i LUDUS web på samme måde, som hvis du selv var syg.

Du vil få fravær for timerne fuldstændig som hvis du var fraværende af alle mulige andre årsager.

Hvor meget fravær må jeg have

Du vil få besked fra studievejlederne, når de vurderer, at dit fravær er problematisk.

Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederne, hvis du selv er bekymret for dit fravær.

Du kan læse detaljerne om grænserne for fravær i vores fastholdelsespolitik.

Lægeerklæring

I forbindelse med sygdom og fravær kan det være nødvendigt, at du indleverer lægererklæring til os - fx. hvis du er syg til en eksamen.

 

Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Ferie udenfor skoleferierne

Vi fraråder, at du holder ferie uden for skolens ferieperioder.
Overvejer du alligevel at holde ferie uden for skolens ferier, skal du altid orientere vejledningen og rådføre dig med dem.

Vælger du at holde ferie uden for skoleferien, vil det tælle som fravær. Det kan derfor også have betydning for din ret til at modtage SU.

 

Vær særligt opmærksom omkring eksamensperioden - dine eksamensdatoer kan ændres frem mod eksamensdagen, og det er derfor vigtigt, at du ikke planlægger ferie i eksamensperioden.

Indlæs flere

Tjek din E-boks

Vi sender dig digital post i din E-boks - så husk at tjekke den løbende.

Vores studievejledere vil altid gerne hjælpe
Kontakt en studievejleder

Åben telefontid for korte spørgsmål kl. 8.30 - 9 alle hverdage.