Uddannelser

Hvilken uddannelse skal du vælge?

 

HF
- er en meget fleksibel ungdomsuddannelse, som giver adgang til en lang række videregående uddannelser, både korte, mellemlange og lange.
Du kan læse en hel HF-eksamen eller enkelte udvalgte fag afhængigt af dine uddannelsesplaner.

AVU
- er for dig, der mangler at afslutte et eller flere fag på folkeskolens 8.-10. klasse niveau.

OBU
- OBU er gratis ordblindeundervising til alle ordblinde. Du kan modtage OBU-undervisning ved siden af vores øvrige uddannelser eller alene.

FVU
Med FVU kan du blive bedre indenfor en række grundlæggende fag og lette din hverdag både på arbejde/skole og i din fritid. Du kan blive bedre til at udføre dit nuværende job, blive klar til et nyt job, eller du kan bruge FVU som støtte til andre fag og uddannelse.

Netundervisning
- med netundervisning får du maksimal fleksibilitet, da du ikke skal møde til undervisning på skolen, men selv læser via nettet.

Dansk for tosprogede
- Som tosproget kan du modtage undervisning i dansk. Du gå til danskundervisning samtidig mens du læser andre fag på VUC, i et intensivt forløb over nogle uger, eller ved siden af dit job.

Klar til EUD/EUX/EUV
- Læs målrettede forløb, som gør dig klar til at starte på en erhvervsuddannelse.

} }; setGTM(); window.addEventListener('CookieInformationConsentGiven', setGTM);