"
OBS
Almen Voksenuddannelse

AVU

Læs fag på 8. - 10. klassesniveau. Fx for at blive klar til HF, en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.

Almen Voksen Uddannelse (AVU) er uddannelse for voksne på niveauer svarende til folkeskolens 8. – 10. klassetrin.

Niveauet Basis svarer til folkeskolens 7.-8. klasse.
G-niveau svarer til 9. klasse.
E-niveau svarer til 10. klasse.
D-niveauet bygger op til C-niveau på bl.a. HF.

For voksne over 25 år

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at kunne starte på AVU.
Er du under 25 år, skal du rådføre dig med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Om AVU

Merit

Hvis du har bestået prøven i et fag under den gamle AVU-ordning (før august 2009) kan du få merit.

Det betyder, at du ikke skal tage fagene igen, men at dine karakterer kan blive overført direkte til dit eksamensbevis således, at Trin 1 fag giver merit på niveau G, og Trin 2 fag giver merit på niveau E. Dog giver Trin 2 billedkunst, engelsk, formidling og samfundsfag merit på niveau D.

SU

Når du læser AVU, kan du få SU eller SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

Det kræver, at du har min. 23 undervisningslektioner i ugen (17 lektioner, hvis du har børn under 7 år).

Deltagerbetaling

Vær opmærksom på, at du skal betale for dine fag på VUC. 

Det koster 130 kr. at starte på et AVU-fag.
Den betaling dækker så hele det niveau + et evt. sammenhængende niveau (Basis-G hænger sammen og det samme gør F-E).

Du betaler for fagene efterhånden, som du starter på dem.
Bemærk, at du først er tilmeldt et fag, når du har betalt deltagergebyret.

Du kan søge en andel af deltagergebyret tilbage igen over din SU.
Læs evt. mere om refusion af deltagergebyr.

Indlæs flere
Er AVU noget for dig?
Spørgsmål? Vi vil altid gerne hjælpe!
Tag en uforpligtende snak med vores studievejledere
Tilmeldinger og længere spørgsmål kræver, at du booker en samtale (telefonisk eller fysisk)
Book tid hos en studievejleder