AVU - Almen
Vok­sen­uddan­nelse

Fag på 8. - 10. klassesniveau.

Hvad er AVU?

Almen Voksen Uddannelse (AVU) er uddannelse for voksne på niveauer svarende til folkeskolens 8. – 10. klassetrin.

Du kan læse et eller flere fag, og få adgang til optagelse på en ungdomsuddannelse.

 

Der undervises i fag på niveauerne Basis, G, F, E og D.

Basis svarer til folkeskolens 7.-8. klasse.
G-niveau svarer til 9. klasse.
E-niveau svarer til 10. klasse.
D-niveauet bygger op til C-niveau på bl.a. HF.

 

Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på AVU.

Fag på AVU

 • Billedkunst

  I billedkunst lærer du:

  • at arbejde praktisk og teoretisk med det billedmæssige formsprog
  • at eksperimentere med billedmæssige teknikker og virkemidler samt redegøre for deres funktion i konkrete billeder
  • at skelne mellem en personlig oplevelse af kunst og en billedkunstfaglig tilgang til kunst
  • at beskrive, analysere og fortolke billeder
  • at karakterisere udvalgte kunsthistoriske genrer

   

  Læs mere om

  Billedkunst D

 • Dansk

  I dansk lærer du:

  • at tale, lytte til, læse og skrive dansk
  • at bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse
  • at lytte aktivt og følge op med spørgsmål og kommentarer
  • at læse sagtekster og fiktionstekster
  • at forstå sammenhængen mellem genre, indhold og form
  • at læse egne og andres tekster op
  • at kende forskel på skriftsprog og talesprog
  • at anvende skriftsproget eksperimenterende og med opmærksomhed på sproglige normer for stavning, grammatik, situation og genre
  • at samle stof og disponere det fra idé til færdig tekst

   

  Læs mere om:

  Dansk basis
  Dansk G
  Dansk F
  Dansk E
  Dansk D

 • Dansk som andetsprog (AVU niveau)

  I dansk som andetsprog (DSA) arbejder du med faget dansk. Du arbejder med de fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive, så du har mulighed for at læse videre på VUC eller en anden uddannelsesinstitution.

  I undervisningen arbejder du med litteratur, kultur og medier. Du lærer:

  • at arbejde med og bruge de faglige begreber, som hører til faget dansk
  • at læse, forstå og analysere tekster inden for forskellige genrer som f.eks. noveller, artikler, eventyr – både mundtlig og skriftligt
  • at give udtryk for, diskutere og kommentere egne og andres meninger - både mundtligt og skriftligt
  • hvordan du skriver en sammenhængende tekst i forhold til f.eks. genre, afsender, modtager

   

  DSA basis
  DSA G
  DSA F
  DSA E
  DSA D

 • Engelsk

  I engelsk lærer du:

  • at forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen
  • at læse korte, sprogligt enkle tekster om dagligdags emner
  • at tale og skrive engelsk på et enkelt niveau
  • at udtrykke dig med en forståelig udtale
  • at genkende og tale om kultur- og levevilkår i engelsktalende lande inden for nære og dagligdags emner og at give eksempler på forskelle og ligheder mellem engelsksproget kultur og egen kultur

   

  Læs mere om

  Engelsk basis
  Engelsk G
  Engelsk F
  Engelsk E
  Engelsk D

 • Historie

  I historie lærer du:

  • at redegøre for væsentlige udviklingslinjer og centrale begivenheder og institutioner i Danmarks historie
  • at demonstrere kronologisk overblik
  • at have kendskab til samspillet mellem natur, individ og samfund i en historisk sammenhæng
  • at forholde dig kritisk og nuanceret til en historisk fremstilling
  • at anvende historisk viden i nutidsperspektiv
  • at skabe dig overblik over et stof, strukturere og formidle det på en sammenhængende måde

   

  Læs mere om:

  Historie D

   

 • Matematik

  I matematik lærer du:

  • at forstå tallenes opbygning i positionssystemet
  • at gange og dividere
  • at forstå de fire regningsarter og aritmetikopgaver
  • at forstå brøkbegrebet og beregne en brøkdel af en helhed
  • at forstå procentbegrebet
  • at forstå sammenhængen mellem brøk, decimaltal og procenttal og omsætte mellem disse
  • at omsætte mellem almindelige enheder for længde, vægt og rumfang
  • at kende karakteristika for simple geometriske figurer
  • at anvende regnetekniske hjælpemidler

   

  Læs mere om:

  Matematik basis
  Matematik G
  Matematik F
  Matematik E
  Matematik D

 • Naturvidenskab

  I naturvidenskab lærer du:

  • at anvende grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog
  • at anvende enkle naturvidenskabelige modeller
  • at foretage observationer, indsamle data og behandle disse
  • om energibegrebet
  • at beskrive kredsløb i naturen
  • at beskrive kroppens organer og kredsløb
  • om faktorer, der påvirker menneskets sundhed
  • om samspillet mellem menneske og natur
  • om verdensbilleder før og nu
  • om processer i naturen

   

  Læs mere om

  Naturvidenskab G

 • Samfundsfag

  I samfundsfag G sigtes mod at give dig lyst til at navigere i demokratiet, orientere dig og deltage i den offentlige debat. Undervisningens indhold og arbejdsformer skal bidrage til, at du ser dig selv og andre som en del af samfundet, som du både påvirkes af og påvirker, og at du forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

  Du skal udvikle kritisk sans, handlekompetencer og et personligt tilegnet værdigrundlag, der styrker dine forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

   

  I samfundsfag lærer du:

  • at redegøre for det politiske system, partier, demokratiske processer og beslutninger
  • at redegøre for arbejdsmarkedets organisering og virkemåde
  • at forklare velfærdsmodeller og forstå forudsætningerne for velfærdssamfundets forandringer
  • at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge
  • at redegøre for internationale forholds betydning for Danmarks handlemuligheder og at forstå og forklare årsagerne til sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet

   

  Læs mere om:

  Samfundsfag G
  Samfundsfag D

Merit

Hvis du har bestået prøven i et fag under den gamle AVU-ordning (før august 2009) kan du få merit.

Det betyder, at du ikke skal tage fagene igen, men at dine karakterer kan blive overført direkte til dit eksamensbevis således, at Trin 1 fag giver merit på niveau G, og Trin 2 fag giver merit på niveau E. Dog giver Trin 2 billedkunst, engelsk, formidling og samfundsfag merit på niveau D.

Økonomi

  • Berettiget til SU / SVU
  • Du skal betale for at læse AVU fag på VUC, men du kan få tilbagebetalt dit deltagergebyr

   

  • du er først tilmeldt faget, når du har betalt deltagergebyret

Tilmelding

For at tilmelde dig et eller flere fag på VUC Holstebro-Lemvig-Struer skal du først til en samtale med en vejleder.

Samtalen med vejlederen skal sikre, at alle detaljer omkring din tilmelding kommer på plads, og at du får det helt rigtige uddannelsestilbud, som passer til dine uddannelsesdrømme, dine skoleerfaringer og din situation.

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8.30 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk

} }; setGTM(); window.addEventListener('CookieInformationConsentGiven', setGTM);