"

Lær mere dansk

Som tosproget kan du få målrettet undervisning i dansk på VUC.

Du kan starte hos os, når du har afsluttet din grundlæggende danskudddannelse på fx Sprogskolen.

Lær dansk til dit job

FVU Start

FVU Start er for dig, der kan tale, skrive og læse lidt dansk allerede - men gerne vil lære mere.

Hvem kan gå til FVU Start

FVU Start er for tosprogede, som kan tale, skrive og læse lidt dansk, men gerne vil lære mere.

For at kunne deltage, skal du til en test. Testen viser, hvor meget dansk du allerede kan - og om FVU Start er det rigtige tilbud til dig.

Ellers kan det være, at et af vores andre hold er det rigtigte for dig.

Hvad lærer man på FVU Start?
  • du bliver bedre til at tale dansk

  • du lærer flere danske ord, og hvordan du kan bruge dem i en samtale

  • du bliver bedre til at skrive og læse dansk

Du bliver undervist sammen med andre, som også gerne vil blive bedre til dansk. Holdet er ikke så stort, så der er god tid til alle.

Hvordan foregår undervisningen?
  • Undervisningen foregår på VUC

  • Samlet undervisningstid: 30 - 60 timer

  • Forløbet kan planlægges fleksibelt - fx med undervisning 1 gang om ugen over 20 uger eller et intensivt forløb med daglig undervisning.
FVU Start er gratis

Det er gratis at deltage i FVU Start for alle, der er inden for målgruppen.

Indlæs flere

Test før tilmelding

For at blive tilmeldt FVU Start, skal du til en samtale på VUC. Samtalen indeholder også en test, hvor underviseren vil vurdere dine dansk-færdigheder.

Underviseren afgør, om FVU Start er det rigtige tilbud til dig.

Ring til os på T 9627 5800, hvis du gerne vil til samtale om FVU Start.

Lær dansk til din uddannelse

DSA - dansk som andetsprog

DSA (dansk som andetsprog) er danskundervisning for dig, der gerne vil lære mere dansk og har planer om videre uddannelse.

DSA findes på mange niveauer - fra basis helt op til HF-niveauerne.

Hvem kan læse DSA

Du kan læse DSA, når du har afsluttet din grundlæggende danskudddannelse på fx Sprogskolen.

Vi kan hjælpe dig med at finde det rigtige niveau for dig.

Relevant for dig, der skal videre i uddannelsessystemet

DSA giver samme muligheder som og sidestilles med faget dansk ved videre uddannelse.

Om undervisningen

På niveauerne Basis til D:
I dansk som andetsprog (DSA) arbejder du med faget dansk. Du arbejder med de fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive, så du har mulighed for at læse videre på VUC eller en anden uddannelsesinstitution.

I undervisningen arbejder du med litteratur, kultur og medier. Du lærer:

  • at arbejde med og bruge de faglige begreber, som hører til faget dansk
  • at læse, forstå og analysere tekster inden for forskellige genrer som f.eks. noveller, artikler, eventyr – både mundtlig og skriftligt
  • at give udtryk for, diskutere og kommentere egne og andres meninger - både mundtligt og skriftligt
  • hvordan du skriver en sammenhængende tekst i forhold til f.eks. genre, afsender, og modtager.

Læs mere om DSA Basis - D

 

DSA C-A

I faget dansk som andetsprog på C-A-niveau lærer du om det danske sprog og arbejder med at udtrykke dig præcist både skriftligt og mundtligt.

Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.

På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.

På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og internetbaseret tilrettelæggelse. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

IT inddrages som redskab i undervisningen og i forbindelse med informationssøgning.

Læs mere om DSA C-A

Økonomi

Deltagerbetaling

DSA Basis - D koster 130 kr. pr. niveau.

DSA C - A koster 550 kr. pr. niveau.

Bemærk: Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

SU / SVU

DSA tæller med i dit samlede timetal - så du kan altså få SU, når du læser DSA, hvis du har timer nok.

Du skal have 23 lektioner i ugen for at være berettiget til SU (17 timer/ugen, hvis du har barn under 7 år). Læs mere om SU

Er du i job, kan du eller din arbejdsgiver få SVU som erstatning for tabtarbejdsfortjeneste. Læs mere om SVU

Indlæs flere

Tilmelding

Hvis du gerne vil tilmeldes FVU Start, skal du ringe på 96275800 og få en tid til en test.

 

Hvis du gerne vil tilmeldes et DSA-hold, kan du booke en aftale hos en studievejleder - så kan de hjælpe dig med at finde det rigtige hold.

 

Hvis du er i tvivl, om du skal vælge FVU Start eller DSA, anbefaler vi, at du bestiller en tid til en test - så kan vores underviser vurdere, hvilket forløb er det bedste for dig.