Dansk som an­det sprog

Lær dansk fra bunden sammen med andre udlændinge

Hvad er DSA?

Dansk som andet sprog (DSA) er dansk undervisning for tosprogede.

Du kan læse DSA, når du har afsluttet din grundlæggende danskudddannelse på fx Sprogskolen.

Vi underviser i DSA på alle niveauer fra basis, hvor du lærer at begå dig på en enkelt dansk, til DSA A som er det højeste niveau på HF.

DSA giver samme muligheder som og sidestilles med faget dansk ved videre uddannelse.

 • Dansk som andetsprog (AVU niveau)

  I dansk som andetsprog (DSA) arbejder du med faget dansk. Du arbejder med de fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive, så du har mulighed for at læse videre på VUC eller en anden uddannelsesinstitution.

  I undervisningen arbejder du med litteratur, kultur og medier. Du lærer:

  • at arbejde med og bruge de faglige begreber, som hører til faget dansk
  • at læse, forstå og analysere tekster inden for forskellige genrer som f.eks. noveller, artikler, eventyr – både mundtlig og skriftligt
  • at give udtryk for, diskutere og kommentere egne og andres meninger - både mundtligt og skriftligt
  • hvordan du skriver en sammenhængende tekst i forhold til f.eks. genre, afsender, modtager

   

  DSA basis
  DSA G
  DSA F
  DSA E
  DSA D

 • Dansk som andetsprog (HF niveau)

  I dansk som andetsprog på HF niveau lærer du:

  • at udtrykke dig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
  • at beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber, herunder at forstå og beherske de vigtigste udtaleregler i dansk
  • at foretage sprogsammenligninger og reflektere over egen sprogindlæring
  • at demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
  • at anvende centrale mundtlige fremstillingsformer
  • at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer
  • at analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier
  • at analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
  • at navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus

   

  Læs mere om:

  DSA C
  DSA B

Økonomi

DSA basis-G = 120 kr.

DSA F-E = 120 kr.

DSA D = 120 kr.

DSA A = 450 kr.

Tilmelding

For at tilmelde dig et eller flere fag på VUC Holstebro-Lemvig-Struer skal du først til en samtale med en vejleder.

Samtalen med vejlederen skal sikre, at alle detaljer omkring din tilmelding kommer på plads, og at du får det helt rigtige uddannelsestilbud, som passer til dine uddannelsesdrømme, dine skoleerfaringer og din situation.

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk