Dansk som an­det sprog

Lær dansk fra bunden sammen med andre udlændinge

Hvad er DSA?

Dansk som andet sprog (DSA) er dansk undervisning for tosprogede.

Du kan læse DSA, når du har afsluttet din grundlæggende danskudddannelse på fx Sprogskolen.

Vi underviser i DSA på alle niveauer fra basis, hvor du lærer at begå dig på en enkelt dansk, til DSA A som er det højeste niveau på HF.

DSA giver samme muligheder som og sidestilles med faget dansk ved videre uddannelse.

 • Dansk som andetsprog (AVU niveau)

  I dansk som andetsprog (DSA) arbejder du med faget dansk. Du arbejder med de fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive, så du har mulighed for at læse videre på VUC eller en anden uddannelsesinstitution.

  I undervisningen arbejder du med litteratur, kultur og medier. Du lærer:

  • at arbejde med og bruge de faglige begreber, som hører til faget dansk
  • at læse, forstå og analysere tekster inden for forskellige genrer som f.eks. noveller, artikler, eventyr – både mundtlig og skriftligt
  • at give udtryk for, diskutere og kommentere egne og andres meninger - både mundtligt og skriftligt
  • hvordan du skriver en sammenhængende tekst i forhold til f.eks. genre, afsender, modtager

   

  DSA basis
  DSA G
  DSA F
  DSA E
  DSA D

 • Dansk som andetsprog B

  I faget dansk som andetsprog på B-niveau lærer du om det danske sprog og arbejder med at udtrykke dig præcist både skriftligt og mundtligt.

  Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

  På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.

  På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.

  På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

  Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og internetbaseret tilrettelæggelse. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

  It inddrages som redskab i undervisningen og i forbindelse med informationssøgning.

   

  Læs mere om faget

Økonomi

Deltagergebyr

 

Du skal betale et gebyr for at blive tilmeldt undervisning på VUC.

DSA basis-G: 120 kr.

DSA F-E: 120 kr.

DSA D: 120 kr.

DSA C: 550 kr.

DSA B: 550 kr.

DSA A: 550 kr.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere

 

 • Hvorfor koster det penge at gå på VUC?

  VUC er fra ministeriet pålagt at opkræve et lovpligtigt gebyr, når du tilmelder dig.

  Men deltagerbetalingen betales tilbage til dig, hvis du ansøger om dette - enten løbende sammen med din SU eller, hvis du læser en hel HF, samlet efter endt forløb. Læs mere om reglerne for tilbagebetaling

   

  Læs mere om reglerne for deltagerbetaling og vores priser

 • Sådan betaler du dit deltagergebyr

  I forbindelse med tilmelding - når du alligevel er i vejledningen.

   

  Bankoverførsel - du modtager informationer om hvordan, når du er blevet tilmeldt.

   

  MobilePay kan foretages til 3018 4644.

   

   

  Du kan ikke starte på holdet, før du har betalt.

  Optagelse vs. foreløbig tilmelding.

 • Refusion af deltagerbetaling

  Når du læser fag på VUC, kan du få tilbagebetalt dit deltagergebyr, hvis du har et skema på 17 eller 23 lektioner og får SU (de 17 lektioner gælder kun for dig med børn under 7 år).

   

   

  AVU eller HF enkeltfag

  Hvis du læser AVU eller HF enkeltfag kan du få tilbagebetalt deltagergebyret over din SU/SVU. Dit samlede deltagergebyr deles ud over året og tillægges din månedlige SU-udbetaling (bemærk, at beløbet derfor fratrækkes skat i henhold til din trækprocent).

  Bemærk, at du dog ikke kan få tilbagebetalt deltagergebyret for suppleringsfag, hvis du i forvejen har en hel HF eller en anden gymnasial uddannelse.

   

  HF-eksamen eller fagpakke

  Hvis du læser en hel HF-eksamen eller en af vores fagpakker, kan du vælge, om du vil have deltagergebyret tilbagebetalt over din SU/SVU, eller om du vil have det samlede fulde beløb udbetalt, når du har gennemført din uddannelse.

  Med en fagpakke, kan du kun få tilbagebetaling af deltagergebyret for de fag, der er adgangsgivende for den uddannelse fagpakken giver adgang til. Læser du andre fag også, kan du ikke få tilbagebetalt deltagergebyret for disse.

   

  Ansøgning om tilbagebetaling af fuldt beløb

  For at få tilbagebetalt dit deltagergebyr, skal du udfylde og indlevere ansøgningsskema samt dokumentation for;

  • at du har bestået den samlede eksamen/fagpakke (eksamensbevis)
  • at du har betalt deltagergebyret (kvitteringer)
  • udbetaling af SU gennem hele perioden (SU-oversigt som findes på minsu.dk)

   

  Har du spørgsmål, kan du henvende dig i receptionen eller booke en tid hos vores SU-medarbejder.

SU / SVU

 

Hvis du har timer nok, kan du søge om SU / SVU.

Læs mere om SU

Læs mere om SVU

 • Kan jeg få SU?

  Du skal opfylde en række betingelser for at være berettiget til SU - bl.a. skal du

  • have timer nok (min. 23 timer/ugen, 17 timer/ugen hvis du har barn under 7 år),
  • være studieaktiv (bl.a. møde op til timerne, aflevere opgaver, deltage i undervisningen - læs evt. mere om studieaktivitet her)
  • være dansk statsborger - er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere (læs evt. mere om reglerne for udenlandske statsborgere på SU's hjemmeside)
  • du må ikke tjene for meget ved siden af din SU, og du må heller ikke modtage andre offentlige ydelser, der skal dække dine leveomkostninger (boligsikring og børnepenge har ingen betydning for din mulighed for at modtage SU)

   

  Læs mere om SU

   

   

 • SU-lån

  Hvad er SU-lån?

  Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse.

  Som forsørger kan du desuden søge om supplerende SU-lån for forsørgere (du er forsørger, hvis du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år OG barnet har folkeregisteradresse hos dig. Du betragtes ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/far).

   

  For at få lånet skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.

  Du skal først betale dit lån tilbage, når du er færdig med at modtage SU. Det er meget vigtigt, at du læser lånebetingelserne grundigt igennem.

   

  Du kan se de aktuelle satser for SU-lån på SU's hjemmeside

   

  Sådan søger du om SU-lån

  Du søger SU-lån via MinSU.

  Når du er blevet tildelt lånet, får du besked via Digital Post på borger.dk/i e-Boks.
  Når du har fået besked om, at du har fået lånet, skal du igen ind i MinSU, for at udfylde og godkende din låneplan (du får først lånet udbetalt, når du har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet).  Gå ind på Ret din SU/Godkend låneplan på su.dk. Udfyld skemaet med den ønskede størrelse på lånet (hvis du vil låne så meget, som det er muligt, kan du trykke på knappen: Indsæt maksimalt beløb).

   

   

  Vær opmærksom omkring nytår

  Dit SU-lån løber for et år ad gangen. Det betyder, at du senest d. 15/12 hvert år skal ind og godkende din låneplan for det nye år, hvis du ønsker at fortsætte. 

 • Udenlandsk statsborger - ligestillingsansøgning

  Er du ikke dansk statsborger, er der nogle særlige betingelser, du skal opfylde for at kunne få SU, og du skal ansøge om at blive ligestillet med danske statsborgere for at kunne modtage SU.


  Ansøg først om SU på www.su.dk - du vil herefter modtage blanketten "Oplysningsskema for udenlandske statsborgere, der søger SU". Blanketten udfyldes og afleveres på kontoret i Holstebro eller Struer.

   

  Bemærk, at der kan være længere behandlingstid på din SU-ansøgning, når du er udenlandsk statsborger. Du kan dog tidligst søge om SU 3 mdr. før, du skal starte på din uddannelse.

   

  Du kan læse mere på www.su.dk/su/udenlandsk-statsborger/ eller kontakte vores SU vejleder for at få hjælp til at søge om SU som udenlandsk statsborger.

   

 • Hvad er SVU?

  SVU er Statens Voksenuddannelsestøtte og gives til dig, der er i arbejde.

  SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og gør det muligt at deltage i undervisning i arbejdstiden.

   

  Læs evt. mere om SVU på siden www.holstebro-vuc.dk/erhverv/svu-statens-voksenuddannelsesstoette/

 • Hvad hvis jeg er i job?

  Du kan sagtens gå på VUC samtidig med, at du har et job.

  Vores fleksible tilrettelæggelse gør det muligt for dig kombinere job og studier.

   

  Skal du gå på VUC i arbejdstiden eller som en del af dit job efter aftale med din arbejdsgiver, kan du eller din arbejdsgiver søge om SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte). Du kan modtage SVU som kompensation for din løn - eller din arbejdsgiver  kan modtage det som erstatning for din arbejdskraft.

   

  Læs mere om SVU

   

 • Statsborgerskab og SVU

  Modtageren af SVU skal være dansk statsborger, bo i Danmark som udenlandsk statsborger, eller være ligestillet med danske statsborgere.

Tilmelding

Du kan blive tilmeldt hos vores studievejledere.

Book en tid til en personlig samtale - så kan du sammen med vejlederen gennemgå dine muligheder og planlægge din start på VUC.

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8.30 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk