Dansk som an­det sprog

Lær dansk fra bunden sammen med andre udlændinge

Hvad er DSA?

Dansk som andet sprog (DSA) er dansk undervisning for tosprogede.

Du kan læse DSA, når du har afsluttet din grundlæggende danskudddannelse på fx Sprogskolen.

Vi underviser i DSA på alle niveauer fra basis, hvor du lærer at begå dig på en enkelt dansk, til DSA A som er det højeste niveau på HF.

DSA giver samme muligheder som og sidestilles med faget dansk ved videre uddannelse.

 • Dansk som andetsprog (AVU niveau)

  I dansk som andetsprog (DSA) arbejder du med faget dansk. Du arbejder med de fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive, så du har mulighed for at læse videre på VUC eller en anden uddannelsesinstitution.

  I undervisningen arbejder du med litteratur, kultur og medier. Du lærer:

  • at arbejde med og bruge de faglige begreber, som hører til faget dansk
  • at læse, forstå og analysere tekster inden for forskellige genrer som f.eks. noveller, artikler, eventyr – både mundtlig og skriftligt
  • at give udtryk for, diskutere og kommentere egne og andres meninger - både mundtligt og skriftligt
  • hvordan du skriver en sammenhængende tekst i forhold til f.eks. genre, afsender, modtager

   

  DSA basis
  DSA G
  DSA F
  DSA E
  DSA D

 • Dansk som andetsprog B

  I faget dansk som andetsprog på B-niveau lærer du om det danske sprog og arbejder med at udtrykke dig præcist både skriftligt og mundtligt.

  Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

  På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.

  På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.

  På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

  Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og internetbaseret tilrettelæggelse. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

  It inddrages som redskab i undervisningen og i forbindelse med informationssøgning.

   

  Læs mere om faget

Økonomi

DSA basis-G = 120 kr.

DSA F-E = 120 kr.

DSA D = 120 kr.

DSA A = 450 kr.

Tilmelding

For at tilmelde dig et eller flere fag på VUC Holstebro-Lemvig-Struer skal du først til en samtale med en vejleder.

Samtalen med vejlederen skal sikre, at alle detaljer omkring din tilmelding kommer på plads, og at du får det helt rigtige uddannelsestilbud, som passer til dine uddannelsesdrømme, dine skoleerfaringer og din situation.

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk