For­beredende Voksen­under­visning (FVU)

Bliv bedre til at læse, stave, skrive og regne

Hvad er FVU?

FVU står for Forberedende Voksenundervisning.

FVU giver dig mulighed for at blive bedre inden for et eller flere fag. Du kan få undervisning indenfor:

Med FVU kan du forbedre dine faglige evner og lette din hverdag både på arbejde og i din fritid. Du kan blive bedre til at udføre dit nuværende job, blive klar til et nyt job, eller du kan bruge FVU som støtte til andre fag og uddannelse.


FVU er et gratis tilbud.

 • Forudsætninger

  • en FVU-test, der kan afklare, hvor godt du læser og regner.

  • Testen tages på VUC og varer ca. 30 min.

  • sammen med en studievejleder sammensættes det bedste undervisningstilbud til dig.
 • Hvor og hvornår

  • Undervisningen foregår som udgangspunkt på VUC Holstebro eller VUC Struer.

  • Du kan læse FVU både på vores daghold
   og vores aftenhold.

  • Der starter hold løbende hen over
   skoleåret.
  • Du skal være min. 18 år for at kunne tage en FVU-test.

  • Det er muligt at læse andre fag, mens du går til FVU.

  • FVU giver ret til dispensation ved eksaminer.

  • Du kan opnå økonomisk støtte i form af SU eller SVU.

FVU læsning (dansk)

FVU læsning (dansk) er for dig, der gerne vil være bedre til at læse og stave. Måske fylder læsning/stavning nu mere i dit arbejde/studie, og du vil derfor gerne blive en hurtigere og mere sikker læser/staver.

I FVU læsning (dansk) arbejder du med tekster, du kender fra din hverdag, blandt andet aviser, blade, breve, pjecer, e-mails eller tekster fra dit arbejde.

Du lærer at bruge forskellige metoder til at læse forskellige tekster.

Du lærer staveregler og grammatik.

 • FVU dansk består af 4 trin.
 • Undervisningen bliver tilpasset dit niveau, og du starter på det trin, der svarer til dit
  niveau.
 • Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

FVU matematik

Med FVU-matematik kan du forbedre din talforståelse, blive bedre til regning og lære grundlæggende matematiske begreber. FVU matematik kan styrke din grundlæggende forståelse af matematik og give dig større sikkerhed og rutine i anvendelsen af matematik.

Du arbejder med tal fra din hverdag. Det kan fx være tal fra aviser, tv eller andre dele af pressen, din lønseddel, eller indkøb.

Du lærer om længde, højde og omkreds, at lave prisoverslag, at forstå og bruge tabeller og diagrammer, og du lærer at arbejde med geometriske figurer.

 • FVU matematik består af 2 trin.
 • Undervisningen bliver tilpasset dit niveau, og du starter på det trin, der svarer til dit niveau.
 • Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

FVU Start

FVU Start er FVU undervisning for tosprogede.

FVU Start tilbyder gratis undervisning i dansk for tosprogede, som kan tale, skrive og læse lidt dansk, men gerne vil lære mere.

FVU engelsk

FVU engelsk er et tilbud til dig, der er i job og har behov for at forbedre dit engelsk.

Faget har 4 trin og dækker både dig, der har ingen eller meget begrænset forhåndskendskab til engelsk (trin 1) og dig, der allerede kan en del engelsk, men har brug for at kunne udtrykke dig mere nuanceret og indgå i mere komplekse samtaler, gennemføre præsentationer eller forstå mere avancerede tekster (trin 4).

FVU Engelsk er gratis, og der er mulighed for økonomisk støtte i form af SVU. Læs mere om SVU her

FVU digital

 

Med FVU Digital kan du blive bedre til at bruge IT i dit arbejde.

Opkvalificer dine kompetencer i basale IT værktøjer og programmer, samt IT, du bruger i dit job.

FVU Digital er inddelt i 3 trin/niveauer - 1. trin er for dig, der har ingen eller begrænset erfaring med brug af IT. Trin 2 og 3 bygger videre og går mere i dybden med de mange funktioner i de forskellige programmer.

Økonomi

Det er gratis at deltage i FVU undervisning, hvis du har gennemgået en FVU test og den har påvist behov for undervisning.

Mulighed for økonomisk støtte: du kan modtage SU eller SVU, når du deltager i FVU.
Læs mere om SVU her

Tilmelding

Første skridt for at blive tilmeldt er, at du gennemgår en FVU test - du kan bestille tid til en test direkte her på vores hjemmeside via vores online booking eller du kan ringe til os på 9627 5800, hvis du har spørgsmål, du gerne vil have afklaret.

Du er naturligvis også velkommen til at bestille en tid hos en af vores studievejledere, hvis du gerne vil have en mere overordnet snak om dine uddannelsesdrømme og dine udfordringer i dansk / matematik.

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8.30 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk