"
OBS
Kun for erhvervsaktive

FVU engelsk

FVU engelsk er et tilbud til dig, der har brug for at forbedre dit engelsk for at kunne løse dine arbejdsopgaver. Faget har 4 trin og dækker både dig, der har ingen eller meget begrænset forhåndskendskab til engelsk og dig, der allerede kan en del engelsk, men har brug for at kunne udtrykke dig mere nuanceret og indgå i mere komplekse samtaler, gennemføre præsentationer eller forstå mere avancerede tekster.
samtale
Skræddersyet til dig

Dit eget niveau og tempo

Holdet er ikke så stort, så der er god tid til alle.

Du starter på det niveau, der passer til dig - du bliver undervist ud fra dit individuelle niveau og behov.

 

Du kan bl.a. lære at

  • opbygge og styrke dit ordforråd
  • forstå engelsk tale
  • gennemføre samtaler om emner fra dit job og dagligdag
  • skrive enkelte ord, lister, faste vendinger, korte beskeder og e-mails
  • bruge ordbøger og andre hjælpemidler

FVU engelsk består af 4 trin/niveauer

• Trin 1 er for dig, der har ingen eller meget begrænset kendskab til engelsk.

• Trin 2 og 3 bygger videre og udbygger dit ordforråd, din sprogforståelse og gør dig bedre til at gennemføre en selvstændig samtale.

• Trin 4 gør dig i stand til at udtrykke egne tanker og holdninger i samtaler samt gennemføre en præsentation om et givent emne.

FVU engelsk er gratis

Det er gratis at deltage i FVU engelsk, hvis du er i målgruppen for undervisningen.

Mulighed for økonomisk godtgørelse

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Du kan få SVU, når du deltager i FVU engelsk.

SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste, og gør det muligt for erhvervsaktive at deltage i undervisning i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen, som deltager i undervisningen eller som lønkompensation til virksomheden.

portræt af yngre mand
Mere info og tilmelding

Kontakt vores virksomhedskonsulent

Anne-Marie Tolstrup Rønn
Uddannelseskonsulent / Studievejleder

Er du i målgruppen?

Inden du kan blive endeligt tilmeldt FVU Engelsk, skal du til en samtale på VUC og udfylde en kort test, som bruges til at vurdere, om FVU Engelsk er det rigtige tilbud til dig, og hvilket trin du evt. skal tilmeldes.