"

HF-fag på net

Her kan du læse alt om vores mest fleksible undervisningsform.
kvinde læser på iPad

Værd at vide om netundervisning

Hvad er netundervisning?
Kan man gå til eksamen over nettet?

Nej. Eksamen foregår ved fysisk fremmøde.

Bemærk, at eksamen foregår på det VUC, der afholder faget (ikke nødvendigvis det VUC, du er blevet tilmeldt på).

Starttidspunkter - og deadlines for tilmelding

Der starter undervisningsforløb i januar og august (afhængigt af fag), og du kan tilmelde dig løbende.

Dog er sidste frist for tilmelding 1. oktober, hvis du skal vintereksamen, og 1. februar, hvis du skal til sommereksamen.

Hvordan foregår netundervisning?

Du skal løbende aflevere dokumentationsopgaver/modulopgaver, der viser, at du har forstået det stof, du har læst.

Det er forskelligt for hvert fag hvor mange dokumentationsopgaver/modulopgaver, du skal lave, og hvordan du skal lave dem.

 

Afleveringsfristerne for opgaverne skal overholdes, ellers kan du ikke betragtes som studieaktiv, hvilket kan have konsekvenser for din ret til SU samt til fortsat at følge undervisningen på dit nethold.

Kontakten med din lærer

Kontakten med din lærer foregår primært online.

I holdets klassenotesbog kan du finde en side, hvor din underviser giver en kort præsentation af sig selv.

Du er altid velkommen til at kontakte din netlærer på holdets chat eller mail. Underviserne beskriver i klassenotesbogen ofte også selv, hvordan de foretrækker at holde kontakten med dig som netkursist.

Du har også mulighed for at møde din netlærer til mere traditionel undervisning - der planlægges nogle frivillige undervisningscaféer i løbet af holdets forløb. Du bliver informeret nærmere om disse.

SU til netundervisning

Du kan søge om SU til dine fag på netundervisning.

For at kunne få SU, skal du have et samlet timetal svarende til 23 lektioner i ugen (17 lektioner i ugen, hvis du har et barn under 7 år).

Alle timerne behøver altså ikke være på netundervisning - det kan godt være en kombination.

Deltagerbetaling for netfag

Du skal betale for dine fag på VUC - også netfag.
Du kan få dette deltagergebyr tilbage, hvis fagene indgår i en hel HF eller er adgangsgivende til en videregående uddannelse.
I så fald kan du søge om refusion, når du afslutter hele forløbet, løbende over din SU.

HF-fag koster 550 kr. pr. fag/niveau (med undtagelse af filosofi C og kulturforståelse C, som koster 1400 kr.).

Du skal ikke betale hele din HF på én gang - du betaler for de enkelte fag, når du starter på dem.

OBS: Du er først tilmeldt et fag, når du har betalt deltagergebyret.

Indlæs flere
Fleksibel undervisning
Livet som netkursist

Maksimal fleksibilitet

Netundervisning er et godt valg, hvis du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag. Netundervisning er også en god træning i det at være studerende på en videregående uddannelse.

Fordybelse

Solid faglighed

Et netfag svarer fuldt og helt til et almindeligt undervisningsforløb - du lærer altså det samme. Det betyder også, at det er lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag. Det er bare langt mere fleksibelt.

Krav til dig

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændig, disciplineret og struktureret. Du skal være opmærksom på, at det enkelte fags indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold, og det er derfor også lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag. Afleveringsfrister for opgaver skal overholdes, ellers kan du ikke betragtes som studieaktiv, hvilket kan have konsekvenser for din ret til SU samt til fortsat at følge undervisningen på dit nethold.

Vi vil altid gerne hjælpe
Kontakt en studievejleder

Åben telefontid for korte spørgsmål kl. 8.30 - 9 alle hverdage.

Kontakt IT

Send en mail til vores support - eller mød op i IT's åbningstid på VUC Holstebro: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8 - 12.