"
OBS
Hvorfor vente?

Start på din HF i januar

Nyt år, nye muligheder - og en ny hverdag. At starte på din HF i januar er oplagt, især hvis du vil benytte dig af den oplagte mulighed at tage din HF på 2,5 år.

Når du starter på din HF i januar, er det oplagt at planlægge din HF over 2,5 år. Ellers er alt fuldstædig som når man starter i august.

VUC - VoksenUdannelsesCenter

Læs sammen med andre voksne

På VUC læser du sammen med andre unge voksne og voksne.

Tilpasset til netop dig

Med en HF hos os får du mulighed for at sammensætte et uddannelsesforløb, som passer til dig. Og du kan lave ændringer undervejs, hvis du får brug for det.

Læs en hel HF over 2, 2,5 eller 3 år. Ved at forlænge dit forløb får du mere luft i dit skema.

Få indflydelse på fagsammensætning og niveauer. Du kan også få merit for fag, du har gennemført tidligere.

Kombiner forskellige undervisningsformer i en fleksibel hverdag.

Fleksibilitet og muligheder

Kombiner forskellige undervisningsformer i en fleksibel hverdag.

Du kan vælge den almindelige klasseundervisning, du kan vælge netundervisning, du kan vælge aftenundervisning - eller du kan vælge en kombination af det hele. På den måde kan du sammensætte en hverdag, som passer godt til dig og din livssituation.

Plads til særlige behov

Der kan være flere ting, der kan gøre det svært at gennemføre en HF på helt almindelige vilkår.

Heldigvis kan du hos os udnytte de fleksible muligheder til at få en mere rummelig hverdag. Eksempelvis, hvis du har børn, eller hvis du har en diagnose, som giver dig behov mere ro og ekstra tid.

Om HF

Hvem kan læse HF

 

Du skal være min. 18 år (mulighed for dispensation i særtilfælde)

Du skal have afsluttet min. 9. klasse - og du skal have været ude af folkeskolen i mindst ét år – eks. i arbejde eller i en 10. klasse, eller have en 10. klasseseksamen.

Du kan evt. genopfriske fag på 8.-10. klasse-niveau - enten inden du starter, eller mens du læser din HF.

 

En HF giver adgang til mange uddannelser

En HF-eksamen kan give adgang til korte og mellemlange uddannelser - og hvis du læser en lille "overbygning" på, kan du også få adgang til lange videregående uddannelser.

Obligatoriske fag

Biologi C

Dansk A

Engelsk B

Geografi C

Historie B

Kemi C

Matematik C

Religion C

Samfundsfag C

 

Læs gode beskrivelser af de enkelte fags indhold på Uddannelsesguiden

Valgfag

Udover de obligatoriske fag i en hel HF, skal du også have en række valgfag.
Som en del af din hele HF, skal du have et kreativt valgfag. Hos os er dette fag billedkunst C, som du derfor skal vælge som et af dine valgfag.

 

Vores øvrige valgfag er opdelt i 2 spor; Naturvidenskab og Samfund.

Naturvidenskab er for dig, der er glad for tal - og måske drømmer om at blive læge, tandlæge, laborant eller at arbejde med miljøteknologi

  • vælg mellem matematik B/A, kemi B, fysik C/B eller biologi B

Samfund er for dig, der overvejer en uddannelse til lærer, pædagog, jurist eller inden for sundhedsvæsnet

  • vælg mellem samfundsfag B, psykologi B, religion B, og et valgfag på C-niveau, fx filosofi eller kulturforståelse


 adgangskortet kan du se hvilke fag, du skal have for at komme ind på dit drømmestudie.


Billedkunst C

Biologi B

Engelsk A

Filosofi C

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Matematik B

Psykologi B

Religion B

Samfundsfag B

Tysk B

 

Læs gode beskrivelser af de enkelte fags indhold på Uddannelsesguiden

SU

Når du læser HF, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).

Deltagerbetaling

Vær opmærksom på, at du skal betale for dine fag på VUC. Du kan få dette deltagergebyr tilbage enten når du er færdig med din HF eller løbende over din SU.

HF-fag koster 550 kr. pr. fag/niveau (med undtagelse af filosofi C og kulturforståelse C, som koster 1400 kr.).

Du skal ikke betale hele din HF på én gang - du betaler for de enkelte fag, når du starter på dem.

Du er først tilmeldt et fag, når du har betalt deltagergebyret.

Indlæs flere
Tilmelding - book tid hos en studievejleder
Se vores HF fag i vores webshop