Tur­bo som­mer­kur­ser

Sæt turbo på din uddannelse med et Turbo sommer-kursus!

Hvorfor læse Turbo?

Et Turbo sommer-kursus kan fx være relevant for dig, hvis du har brug for at læse et fag som supplering til din gymnasiale uddannelse, inden du starter på en videregående uddannelse, eller hvis du gerne vil have færre undervisningstimer på din HF i løbet af skoleåret.

Vi har 2 typer turbo-forløb

 • Gymnasial Supplering Kurser (GSK)

   

  • matematik B
  • varighed: 5 uger
  • OBS: dette kursus udbydes ikke sommeren 2018
 • 2 niveauer i et fag på kun 1 år

   

  • 1. niveau læses på 3-5 uger i sommerferien
  • 2. niveau læses i det efterfølgende skoleår

Fag sommer 2018

 • Biologi C-B

  Her læser du C-niveauet i sommerferien, og B-niveauet i det efterfølgende skoleår.

 • Kemi C-B

  Her læser du C-niveauet i sommerferien, og B-niveauet i det efterfølgende skoleår.

 • Tysk C-B

  Her læser du C-niveauet i sommerferien, og B-niveauet i det efterfølgende skoleår.

 • Biologi C

  I biologi C lærer du:

  • at gennemføre observationer, undersøgelser og enkle eksperimenter, såvel i felten som i laboratoriet
  • at bearbejde og fortolke biologiske data
  • at formidle resultater fra biologiske undersøgelser i form af journaler og rapporter
  • at analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller
  • at indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Biologi B


  I biologi B lærer du:

  • at formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk
  • at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten
  • at analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
  • at analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
  • at opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
  • at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
  • at have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Kemi C

  I kemi C lærer du:

  • at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner
  • at benytte kemisk fagsprog
  • at relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden
  • at udføre enkle kemiske beregninger
  • at udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr
  • at beskrive og forklare eksperimenter såvel mundtligt som skriftligt

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Kemi B

  I kemi B lærer du:

  • at redegøre for sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og for stoffers anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng
  • at relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden
  • at redegøre for og behandle simple kemiske problemstillinger på kvalitativt grundlag
  • at udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger
  • at udføre kemiske eksperimenter og med udgangspunkt i kendte metoder tilrettelægge simple kemiske eksperimenter
  • at analysere, vurdere og formidle forsøgsresultater såvel mundtligt som skriftligt

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Tysk C

  I tysk C (forsættersprog) lærer du:

  • at forstå indholdet af talt tysk, når der tales et enkelt standardsprog
  • at bruge sproget til at skaffe sig viden om tysksproget kultur
  • at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
  • at redegøre for studerede tysksprogede tekster og emner samt perspektivere til andre tekster og emner på et enkelt og sammenhængende tysk med et grundlæggende ordforråd
  • at føre en samtale på tysk om forskellige person-, kultur- og samfundsrelaterede emner med relevante tysktalende målgrupper

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Tysk B

  I tysk B lærer du:

  • at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et enkelt tysk standardsprog
  • grundlæggende viden om tyske kultur- og samfundsforhold
  • grundlæggende regler for tysk grammatik
  • at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

Turbo sommer-kurser afholdes kun i Holstebro

Økonomi

SU på Turbo-forløb

Kun GSK Matematik B berettiger til SU - og her gælder det samtidigt, at du ikke må have et B-niveau i matematik fra tidligere.

De øvrige turbo-forløb giver ikke i sig selv ret til SU - dog tæller timerne med i dit samlede timetal, hvis du læser flere fag, og de kan på den måde være med til at give dig ret til SU.

Tilmelding

Tilmelding til  turbohold foregår via studievejledningen på VUC Holstebro eller VUC Struer.

 

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk