Klar til EUD/­EUX/­EUV

VUC gør dig klar til at starte på en erhvervsuddannelse

Bliv klar til en erhvervsuddannelse

 • Forløb

  Varighed: fra 1/2 år (afhængigt af din tidligere skolegang)

  Fag: dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og naturvidenskab

 • Adgang til

  • EUD/EUX/EUV

  • Fx: elektriker, tømrer, frisør, mekaniker, bager, slagter, ernæringsassistent, landmand, SOSU, butik og handel, blomsterdekoratør, anlægsgartner, smed, lægesekretær og maler
 • Starttidspunkter

  • Forløb starter fast januar og august

  • Også mulighed for løbende optag med fleksibel start
 • Hvad er EUV?

  EUV er erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne over 25 år.

  Her tilpasses forløbet og uddannelsens varighed til dine forudgående erhvervserfaringer eller uddannelse.

   

  Læs evt. mere på UddannelsesGuidens hjemmeside

 • Hvad er EUD?

  EUD er en række erhvervsuddannelser, som indeholder både skole- og praktikperioder.

  Hvis du starter på en erhvervsuddannelse mere end 1 år efter, du afsluttede 9. eller 10. klasse, påbegynder du uddannelsen i den 2. del af grundforløbet (og springer altså 1. del over) - du kan således forvente at afslutte uddannelsen på 3 1/2 år.

 • Hvad er EUX?

  EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

   

  Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Du får altså både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse.

   

  Varigheden afhænger af uddannelsen.

   

  Du kan blive klar til at starte på din EUX ved at læse et særligt tilrettelagt forløb hos os med fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C - læs mere om vores forløb Klar til EUX

Fag

 • Dansk C

  I faget dansk på C-niveau lærer du at udtrykke dig præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt.

  Du får kendskab til grammatiske og stilistiske grundbegreber og lærer at benytte forskellige skriftlige udtryksformer, alt efter om tekstens formål er at være refererende eller diskuterende.

  Du lærer også at holde oplæg for en forsamling og at argumentere for et synspunkt.

  I undervisningen benyttes et bredt udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, såvel litterære som ikke-litterære. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.

   

  Læs mere om faget

 • Engelsk C

  I faget engelsk på C-niveau lærer du at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner og at læse engelske tekster forståeligt op. Du får herunder et ordforråd, der gøre det muligt at deltage i en samtale på engelsk.

  Du får bl.a. undervisning i det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavemåde og tegnsætning og får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget.

  Du lærer også om de tekstanalytiske grundbegreber og gennemgår forskellige typer af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film.

  Du vil desuden få viden om væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og få kendskab til aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.

   

  Læs mere om faget

 • Samfundsfag C

  I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  Du lærer bl.a. at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt konkrete politiske beslutningsprocesser. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

  Du lærer desuden at formulere samfundsfaglige spørgsmål og at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • Metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler

   

   

  Læs mere om faget

 • Naturvidenskab

  I naturvidenskab lærer du:

  • at anvende grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog
  • at anvende enkle naturvidenskabelige modeller
  • at foretage observationer, indsamle data og behandle disse
  • om energibegrebet
  • at beskrive kredsløb i naturen
  • at beskrive kroppens organer og kredsløb
  • om faktorer, der påvirker menneskets sundhed
  • om samspillet mellem menneske og natur
  • om verdensbilleder før og nu
  • om processer i naturen

   

  Læs mere om

  Naturvidenskab G

 • Matematik

  I matematik lærer du:

  • at forstå tallenes opbygning i positionssystemet
  • at gange og dividere
  • at forstå de fire regningsarter og aritmetikopgaver
  • at forstå brøkbegrebet og beregne en brøkdel af en helhed
  • at forstå procentbegrebet
  • at forstå sammenhængen mellem brøk, decimaltal og procenttal og omsætte mellem disse
  • at omsætte mellem almindelige enheder for længde, vægt og rumfang
  • at kende karakteristika for simple geometriske figurer
  • at anvende regnetekniske hjælpemidler

   

  Læs mere om:

  Matematik basis
  Matematik G
  Matematik F
  Matematik E
  Matematik D

Lidt om adgangskravene til erhvervsuddannelserne

For at kunne begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb, skal du:

 • have opfyldt din undervisningspligt - altså have afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning (fx vores AVU fag)

 • have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer

 • når du ikke starter direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden vurderes parat til optagelse på baggrund af en samtale med skolen

Andre måder at opfylde adgangsbetingelserne på:

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du umiddelbart adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog stadig have opfyldt din undervisningspligt.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til en prøve og/eller samtale på en erhvervsskole.

Læs evt. mere på Uddannelsesguidens hjemmeside

Økonomi

 • Priser på HF fag
  • Billedkunst C
  • Biologi B og C
  • Dansk A
  • Dansk A som 2. sprog
  • Engelsk A, B og
  • Fysik B og C
  • Geografi C
  • Historie B
  • Kemi C og B
  • Matematik A, B og C
  • Psykologi B og C
  • Religion C og B
  • Samfundsfag B og C
  • Tysk B og C

  Pris: 550 kr. pr. fag.

   

  • Filosofi C
  • Kulturforståelse C

  Pris: 1400 kr. pr. fag.

   

  Du kan søge om refusion af din deltagerbetaling - du kan altså få hele eller dele af beløbet tilbage igen. Læs mere om deltagerbetaling og refusion.

  For personer på efterløn/aldersbetinget pension pålægges et alderstillæg på 750 kr. pr. fag.


  For personer med videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Du kan beregne prisen for fuld deltagerbetaling her

 • Priser på AVU fag
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Matematik
  • Naturvidenskab
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Tysk

  Pris: 130 kr. pr. fag.

   

  • Billedkunst D
  • Psykologi D

  Pris: 1.250 kr. pr. fag.

   

  Du kan søge om refusion af din deltagerbetaling - du kan altså få hele eller dele af beløbet tilbage igen. Læs mere om deltagerbetaling og refusion.

  For personer på efterløn/aldersbetinget pension pålægges et alderstillæg på 750 kr. pr. fag.

  For personer med videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Du kan beregne prisen for fuld deltagerbetaling her

  Du kan se vores aktuelle fagudbud på siden her eller i vores online tilmelding for at se de fag, vi udbyder lige nu.

 • Hvorfor koster det penge at gå på VUC?

  VUC er fra ministeriet pålagt at opkræve et lovpligtigt gebyr, når du tilmelder dig.

  Men deltagerbetalingen betales tilbage til dig, hvis du ansøger om dette - enten løbende sammen med din SU eller, hvis du læser en hel HF, samlet efter endt forløb. Læs mere om reglerne for tilbagebetaling

   

  Læs mere om reglerne for deltagerbetaling og vores priser

 • Sådan betaler du dit deltagergebyr

  I forbindelse med tilmelding - når du alligevel er i vejledningen.

   

  Bankoverførsel - du modtager informationer om hvordan, når du er blevet tilmeldt.

   

  MobilePay kan foretages til 12 44 43 .

   

   

  Du kan ikke starte på holdet, før du har betalt.

  Optagelse vs. foreløbig tilmelding.

 • Refusion af deltagerbetaling

  Når du læser fag på VUC, kan du få tilbagebetalt dit deltagergebyr, hvis du har et skema på 17 eller 23 lektioner og får SU (de 17 lektioner gælder kun for dig med børn under 7 år).

   

   

  AVU eller HF enkeltfag

  Hvis du læser AVU eller HF enkeltfag kan du få tilbagebetalt deltagergebyret over din SU/SVU. Dit samlede deltagergebyr deles ud over året og tillægges din månedlige SU-udbetaling (bemærk, at beløbet derfor fratrækkes skat i henhold til din trækprocent).

  Bemærk, at du dog ikke kan få tilbagebetalt deltagergebyret for suppleringsfag, hvis du i forvejen har en hel HF eller en anden gymnasial uddannelse.

   

  HF-eksamen eller fagpakke

  Hvis du læser en hel HF-eksamen eller en af vores fagpakker, kan du vælge, om du vil have deltagergebyret tilbagebetalt over din SU/SVU, eller om du vil have det samlede fulde beløb udbetalt, når du har gennemført din uddannelse.

  Med en fagpakke, kan du kun få tilbagebetaling af deltagergebyret for de fag, der er adgangsgivende for den uddannelse fagpakken giver adgang til. Læser du andre fag også, kan du ikke få tilbagebetalt deltagergebyret for disse.

   

  Ansøgning om tilbagebetaling af fuldt beløb

  For at få tilbagebetalt dit deltagergebyr, skal du udfylde og indlevere ansøgningsskema samt dokumentation for;

  • at du har bestået den samlede eksamen/fagpakke (eksamensbevis)
  • at du har betalt deltagergebyret (kvitteringer)
  • udbetaling af SU gennem hele perioden (SU-oversigt som findes på minsu.dk)

   

  Har du spørgsmål, kan du henvende dig i receptionen eller booke en tid hos vores SU-medarbejder.

Tilmelding

Tilmelding foregår i Studievejledningen på VUC - her vil en studievejleder hjælpe dig med at sammensætte det rette forløb til dig.

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8.30 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk