OBU - ord­blinde­under­visning

Få hjælp til din ordblindhed - det betyder mere, end du tror.
Du kan lære at bruge hjælpemidler og teknikker, som kan hjælpe dig med at læse og skrive.

At være ordblind betyder ikke, at du ikke kan få den uddannelse eller det job, du drømmer om.

- Det betyder bare, at du skal arbejde med din ordblindhed.
Og det kan vi hjælpe dig med på VUC.

Er du ordblind?

Du kan være ordblind uden at være klar over det...

Mange ordblinde lærer nemlig at klare sig rigtig godt, selvom de har svært ved at læse, skrive og stave.

Det er heldigvis aldrig for sent at gøre noget ved din ordblindhed - og VUC kan hjælpe dig.

Du er muligvis ordblind, hvis du

    • læser langsomt
    • har svært ved at overskue en tekst
    • læser nogle ord forkert
    • ikke kan følge underteksterne på TV
    • har svært ved at stave, bytter om på bogstaver og helst undgår at skrive
Det har været 2 hårde år, men det er det hele værd.
Og det har givet mig lysten til at læse videre.

Pernille Dalgaard, HF-student

Ordblindeundervisning (OBU)

Ordblindeundervisningen foregår på små hold af max 6 kursister.
Det giver plads til alle og tid til fordybelse og individuel undervisning.

I undervisningen arbejder du bl.a. med tekster, du kender fra din hverdag. Eksempelvis kan huskesedler, breve, e-mails, avisartikler, og tekster fra dit studie eller arbejde være en del af undervisningsmaterialet.

 

Undervisning tilpasset dig

Undervisningen kan planlægges fleksibelt i forhold til dine ønsker og behov. Undervisningen kan foregå om dagen eller om aftenen og kan tilpasses dit arbejde eller studie og eventuelt andre fag på AVU eller HF.

Undervisningen kan foregå på VUC i enten Holstebro, Lemvig eller Struer, eller eventuelt på din arbejdsplads, hvis I er flere, der efter aftale med virksomheden ønsker ordblindeundervisning.

 

Hjælp på alle niveauer

Du kan få hjælp uanset hvilket uddannelsesniveau, du har, og hvilket niveau du læser, staver og skriver på.

Undervisningen tilpasses dine evner og dit behov. Du kan også deltage i andre kurser på AVU eller HF samtidig med din ordblindeundervisning.

Din computer og din smart phone er fantastiske hjælpemidler.
Ordblindeundervisningen har givet mig mod på at tage en uddannelse.

Ann Leere, social- og sundhedshjælper

Hvem kan læse OBU?

For at kunne deltage i ordblindeundervisning, skal du gennemgå en ordblindetest. Testen afgør, om du er berettiget til ordblindeundervisning og kan fortælle noget om, hvad det er, du har svært ved.

Viser testen, at du er i målgruppen for ordblindeundervisning, har du ret til at deltage i ordblindeundervisning - helt gratis.

Testen tager ca. 1/2 time. Dele af testen er på tid, men der er mulighed for pauser mellem de forskellige opgavedele, så du kan tage det i dit eget tempo.

Hvis du ikke er ordblind...

Læse- og skrivevanskeligheder behøver ikke skyldes ordblindhed.
Hvis du ikke er ordblind, kan du i stedet måske have glæde af vores tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU).

FVU giver dig muligheden for at få styr på de grundlæggende elementer i dansk og eller matematik. Du arbejder med det, du gerne vil blive bedre til, og gerne med materialer fra dit studie eller job.
Læs mere om FVU

Økonomi

Det er gratis at deltage i ordblindeundervisning på VUC.

Tilmelding til OBU

Første skridt for at blive tilmeldt er, at du gennemgår ordblindetesten (OBU test) - du kan bestille tid til en test direkte her på vores hjemmeside via vores online booking eller du kan ringe til os på 9627 5800, hvis du har spørgsmål, du gerne vil have afklaret.

Du er naturligvis også velkommen til at bestille en tid hos en af vores studievejledere, hvis du gerne vil have en mere overordnet snak om dine uddannelsesdrømme og din mulige ordblindhed.