"
OBS
Vi starter hold løbende

Ordblindeundervisning

At være ordblind betyder ikke, at du ikke kan få den uddannelse eller det job, du drømmer om. - Det betyder bare, at du skal arbejde med din ordblindhed. Og det kan vi hjælpe dig med på VUC.

Er du ordblind?

Du kan være ordblind uden at være klar over det. Mange ordblinde lærer nemlig at klare sig rigtig godt, selvom de har svært ved at læse, skrive og stave.

 

Du er muligvis ordblind, hvis du:

  • læser langsomt
  • har svært ved at overskue en tekst
  • læser nogle ord forkert
  • ikke kan følge underteksterne på TV
  • har svært ved at stave, bytter om på bogstaver og helst undgår at skrive

Vi kan hjælpe dig med at afklare om du er ordblind.
Og det er aldrig for sent at gøre noget ved din ordblindhed.

OBU er gratis

Det er gratis for dig at deltage i OBU, hvis du er konstateret ordblind.

close-up af kvinde med smartphone i hænderne
Få en lettere hverdag

Lær at bruge hjælpemidler

Hjælpemidler som din mobiltelefon og din computer kan gøre din hverdag meget nemmere.

Der findes rigtig mange smarte værktøjer, som kan læse tekst op for dig, hjælpe dig med at skrive, og hurtigt stave ord for dig - og vi kan lære dig at bruge de allerbedste. 

Om undervisningen

Undervisning med plads til alle

Ordblindeundervisningen foregår på små hold af max 6 kursister.
Det giver plads til alle og tid til fordybelse og individuel undervisning.

I undervisningen arbejder du bl.a. med tekster, du kender fra din hverdag. Eksempelvis kan huskesedler, breve, e-mails, avisartikler, og tekster fra dit studie eller arbejde være en del af undervisningsmaterialet.

Undervisning tilpasset dig

Undervisningen kan planlægges fleksibelt i forhold til dine ønsker og behov. Undervisningen kan foregå om dagen eller om aftenen og kan tilpasses dit arbejde eller studie og eventuelt andre fag på AVU eller HF.

Undervisningen kan foregå på VUC i enten Holstebro, Lemvig eller Struer, eller eventuelt på din arbejdsplads, hvis I er flere, der efter aftale med virksomheden ønsker ordblindeundervisning.

 

Hjælp på alle niveauer

Du kan få hjælp uanset hvilket uddannelsesniveau, du har, og hvilket niveau du læser, staver og skriver på.

Undervisningen tilpasses dine evner og dit behov. Du kan også deltage i andre kurser på AVU eller HF samtidig med din ordblindeundervisning.

Hvem kan læse OBU?

For at du kan deltage i OBU, skal du have gennemført en ordblindetest - og testen skal vise, at du er ordblind.

Ordblindetest

Vi kan teste dig for ordblindhed.

Testen afgør, om du er berettiget til ordblindeundervisning og kan fortælle noget om, hvad det er, du har svært ved.

Testen tager ca. 1/2 time. Dele af testen er på tid, men der er mulighed for pauser mellem de forskellige opgavedele, så du kan tage det i dit eget tempo.

 

Hvis du blevet testet tidligere, kan vi med stor sandsynlighed finde denne test og bruge den som grundlag for din undervisning.

Hvis du ikke er ordblind

Læse- og skrivevanskeligheder behøver ikke skyldes ordblindhed.
Hvis du ikke er ordblind, kan du i stedet måske have glæde af vores tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU).

FVU giver dig muligheden for at få styr på de grundlæggende elementer i dansk og eller matematik. Du arbejder med det, du gerne vil blive bedre til, og gerne med materialer fra dit studie eller job.

Økonomi

Det er gratis at deltage i ordblindeundervisning, når du er testet ordblind.

 

Er du i job, kan du få SVU som kompensation for løntab, hvis du deltager i OBU i arbejdstiden.
Arbejdsgivere kan også kompenseres via SVU.

Indlæs flere
Tilmelding
Kontakt en studievejleder

Åben telefontid for korte spørgsmål kl. 8.30 - 9 alle hverdage.